LLF birojs

Anita Seļicka
LLF izpilddirektore (birojā darbojas kopš 2012. gada)

anita.selicka[at]gmail.com

+371 29 442 492

Zane Seredina
Projektu koordinatore
(birojā darbojas kopš 2017. gada)

zane.purina3[at]gmail.com

+371 27 884 787

Ilgstošā prombūtnē

Katrīna Miška-Idū
Projektu koordinatore (birojā darbojas kopš 2018. gada)

katrina.idu[at]gmail.com

+371 20 240 496

Āris Ādlers
Eksperts
(birojā darbojas kopš 2007. gada)

aris.adlers[at]gmail.com

+371 26 468 620

Ieva Strazdiņa
Nodrošina grāmatvedības pakalpojumus
(birojā darbojas kopš 2014. gada)

ieva[at]actbirojs.lv

+371 26 585 129

LLF padomes sastāvs (kopš 2019. gada 29. marta):

Padomes priekšsēdētāja: Gunta Abaja.

Padomes locakļi: Alīna Lukjanceva, Ieva Birbele, Ieva Jātniece, Jogita Baune, Līga Kārkliņa, Santa Harjo-Ozoliņa, Valdis Kudiņš.


LLF Juridiskā adrese ir Strauti, Kolka, Dundagas novads, LV- 3275 (Kopš 2018. gada 22.marta);

LLF pasta kastītes adrese ir: p.k. “Latvijas Lauku forums”, Republikas lauk. 2, LV- 1981;

LLF biroja adrese ir Rīgā, Andrejostas ielā 17 (3. stāvs), 16. kabinets (Kopš 2015. gada 23. februāra)

Save

Save