LLF birojs

Anita Seļicka
LLF izpilddirektore
(birojā darbojas kopš 2012. gada)anita.selicka[at]gmail.com

+371 29 442 492

Zane Seredina
Projektu koordinatore
(birojā darbojas kopš 2017. gada)zane.purina3[at]gmail.com

+371 27 884 787

Katrīna Miška-Idū
Projektu koordinatore
(birojā darbojas kopš 2018. gada)katrina.idu[at]gmail.com

+371 27 884 787

Āris Ādlers
Eksperts, padomes loceklis 
(birojā darbojas kopš 2007. gada)aris.adlers[at]gmail.com

+371 26 468 620

Ieva Strazdiņa
Nodrošina grāmatvedības pakalpojumus
(birojā darbojas kopš 2014. gada)ieva[at]actbirojs.lv

+371 26 585 129

 

 

LLF padomes sastāvs (kopš 2015. gada 16. marta, pārvēlēts 2018. gadā

Gunta Abaja – padomes priekšsēdētāja, 
VRG interešu aizstāvība zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības kontekstā,
sadarbībā ar biedriem – Kurzemes reģions

Alīna Lukjanceva – 
Padomes locekle, VRG interešu aizstāvība VRG administrēšanas un lauku attīstības kontekstā, 
sadarbībā ar biedriem – Pierīgas reģions

Āris Ādlers –
Padomes loceklis, Latvijas Lauku kopienu parlamenta jautājumi un starptautiskā sadarbība

Daiga Gargurne – 
Padomes locekle, 

VRG interešu aizstāvībā lauku attīstbības jautājumi,
sadarbībā ar biedriem – Vidzemes reģions

Ieva Jātniece – 
Padomes locekle, 

kopienu iniciatīvu un Lauku kopienu paralamenta jautājumi,
sadarbībā ar biedriem – Zemgales reģions

Valdis Kudiņš – 
Padomes loceklis,
VRG interešu aizstāvībā SVVA kvalitatīva ieviešana, VRG rezultatīvie rādītāji un citi jautājumi.


LLF Juridiskā adrese ir Strauti, Kolka, Dundagas novads, LV- 3275 (Kopš 2018. gada 22.marta);

LLF pasta kastītes adrese ir: p.k. “Latvijas Lauku forums”, Republikas lauk. 2, LV- 1981;

LLF biroja adrese ir Rīgā, Andrejostas ielā 17 (3. stāvs), 16. kabinets (Kopš 2015. gada 23. februāra)

Save

Save