Vietējo rīcības grupu notikumu kalendārs

Aug
16
Pie
Eiropas Jaunatnes dialoga Nacionālās darba grupas 1. tikšanās
Aug 16 @ 2:00 pm – 3:30 pm

Līdzdalība kā ieradums, nevis tikai aktivitāte! – gaidām Izglītības un zinātnes ministrijas apmācības reģionos, kas popularizēs šo pieeju.

Jā, iespēju radīšana jauniešiem reģionos ir viena no būtiskākajām tēmām Eiropas Jaunatnes dialoga Nacionālajā darba grupā, kurā piedalījās arī LLF. Šajā ciklā viedokļu apkopošanā tiks iesaistīta daudz plašāka sabiedrības daļa. Arī mēs redzam Jaunatnes dialogu kā vērtīgu rīku, lai apzinātu viedokļus, ko tālāk varēsim pārstāvēt arī Eiropas Lauku jauniešu parlamentā.

http://jaunatneslietas.lv/content/eiropas-jaunatnes-dialogs

Nov
4
Pir
2. Eiropas Lauku jauniešu parlaments
Nov 4 – Nov 6 pilnas dienas
2. Eiropas Lauku jauniešu parlaments @ Asturiasa, Spānija

Pirms Eiropas Lauku parlamenta (ELP) no 2019. gada 4. līdz 6. novembrim Spānijā, Asturiasā notiks ne mazāk svarīgs pasākums – otrais Eiropas Lauku jauniešu parlaments (ELJP). Vairāk nekā 70 jauno profesionāļu no aptuveni 10 valstīm sniegs ieguldījumu Eiropas Lauku jauniešu manifesta izstrādē. Vēlāk Briselē tiks organziētas tikšanās ar Eiropas Parlamenta pārstāvjiem.

Eiropas Lauku jauniešu parlaments ir spēcīga platforma, kas palīdz jaunatnes viedokļus par lauku attīstībai būtiskiem jautājumiem padarīt sadzirdētus Eiropas līmenī. Lai kopīgiem spēkiem meklētu risinājumus, tiks identificēti un “likti galdā” jaunajai paaudzei vissvarīgākie izaicinājumi, ietverot pieredzes un datus no dažādām valstīm un dažādu nozaru pārstāvjiem, izstrādājot spēcīgu viedokļa pamatojumu. Vairāk informācijas: https://erp2019.eu/eryp2019

ELJP organizē Latvijas Lauku forums (Latvija), Asturiasas Lauku attīstības tīkls (Spānija), Ekonomikas un lauku attīstības centrs (Bosnija un Hercegovina), Horvātijas Lauku attīstības tīkls, Starptautiskā Eiropas Katoļu lauksaimniecības un lauku jaunatnes kustība MIJARC (Eiropas mēroga), Visočinas reģiona vietējā rīcības grupa (Čehijas Republika), Kosovas Lauku attīstības organizāciju tīkls, Ziemeļmaķedonijas Lauku attīstības tīkls (Ziemeļmaķedonija), Slovākijas Lauku parlaments (Slovākija) un Sinerģiju forums (Eiropas mērogs).

Projekts “The best is yet to come. Youth create tomorrows’ rural reality from village to wider Europe” finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

2nd European Rural Youth Parliament
Nov 4 – Nov 6 pilnas dienas
2nd European Rural Youth Parliament @ Asturias, Spain

As a pre-event of the European Rural Parliament, not less important, the second European Rural Youth Parliament will take place in Asturias, Spain from 4 till 6 November 2019. More than 70 young professionals from around 10 countries will be gathering to state youths’ perspective on European Rural manifesto. Later, constructive discussions with European Parliament representatives will be held in Brussels.

The European Rural Youth Parliament is a powerful platform of making youth opinions regarding rural development challenges heard in European level. The most urging issues will be identified and brought to the table to find solutions tackling them. All outcomes will have a strong foundation – diverse views from people representing different countries and fields. More information: https://erp2019.eu/eryp2019

ERYP is organised by Latvian Rural Forum (Latvia), Red Asturiana de Desarrollo Rural (Spain), Centre for Economic and Rural Development (Bosnia and Herzegovina), Croatian Rural Development Network (Croatia), International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth – Europe (pan-European), LAGs in Vysocina Region (Czech Republic), Network of Organizations for Rural Development of Kosovo, Rural Development Network of The Republic of Macedonia (North Macedonia), Slovak Rural Parliament (Slovakia) and Forum Synergies (pan-European).

The project “The best is yet to come. Youth create tomorrows’ rural reality from village to wider Europe” is financed with the support of European Commission’s “Erasmus+: Youth in Action” administered in Latvia by the Agency for International Programs for Youth. This publication reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.