Vietējo rīcības grupu notikumu kalendārs

Aug
1
Tre
Konference “15 veiksmīgie projektu stāsti Ziemeļlatgalē”
Aug 1 @ 11:00 am – 3:00 pm

LLF izpilddirektore piedalījās  “Balvu rajona partnerības” organizētajā  konferencē “15 veiksmīgie projektu stāsti Ziemeļlatgalē”, sniedzot prezentāciju par LEADER pieejas nākotni. Konferences laikā notika  īstenoto LEADER projektu prezentācijas – izstādes ar iespēju iepazīties ar jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un viņu ražoto produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī skatīt un baudīt sabiedriskā labuma projektu īstenotāju piedāvātās iespējas Rugāju, Balvu, Baltinavas un Viļakas novadu pagastos un lauku teritorijās.

LLF izpilddirektore moderēja arī darba grupu par iespējām un izaicinājumiem īstenojot Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju. 

Aug
21
Otr
NVO un MK memoranda padomes tikšanās
Aug 21 @ 1:00 pm – 3:15 pm

Notika NVO un MK memoranda padomes jaunā sastāva tikšanās notika, lai pārrunātu 2018. gada darba plānu.

Aug
23
Cet
Diskusija par Latvija.lv
Aug 23 @ 2:30 pm – 4:30 pm

Diskusija ar VARAM un VRAA par Latvija.lv , lai to padarītu lietotājiem draudzīgu. LLF aktualizēs arī 3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijā ietvertos punktus un to virzību.

Aug
29
Tre
Konference par sabiedrības līdzdalību “INFORMĒŠANA – LĪDZDARBĪBA”
Aug 29 @ 10:00 am – 2:30 pm

Konferences mērķis ir apspriest aktuālākos izaicinājumus, tendences un labo praksi sabiedrības līdzdalībā Latvijā, kā arī diskutēt par sabiedrības līdzdalību kā daudzvirzienu koprades procesu.

LLF pārstāvēs projektu koordinatore Zane Seredina. 

Sep
12
Tre
Starptautiskā konference “Lauku telpas attīstība un SVVA”
Sep 12 @ 9:30 am – Sep 13 @ 5:00 pm