LLF BIEDRI

Latvijas Lauku forumā kā biedri darbojas 37 nevalstiskas organizācijas.

Ja arī Tu vēlies kļūt par Latvijas Lauku foruma biedru, lasi sekojošo saiti: Kā kļūt par Latvijas Lauku foruma biedru

LLF biedru organizācijas:
Preiļu nevalstisko organizāciju centrs, pilnvarotais pārstāvis Artis Utināns (http://www.preilunvo.lv/)
Kurzemes NVO atbalsta centrs, pilnvarotā pārstāve Inese Siliņa (http://kurzemesnvo.lv/)
Biedrība „12 krasti”, pilnvarotā persona Evita Roģe (http://www.12krasti.lv/)

LLF biedri, kas ir  vietējās rīcības grupas:
Aizkraukles rajona partnerība, pilnvarotā pārstāve Alda Paura (www.aizkrauklespartneriba.lv)
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, pilnvarotā pārstāve Inga Krekele (www.daugavpils.partneribas.lv)
Lauku partnerība „Lielupe”, pilnvarotā pārstāve Līga Švānberga (www.partneribalielupe.lv)
Lauku partnerība „Sēlija”, pilnvarotā pārstāve Ieva Jātniece (www.partneribaselija.lv)
Partnerība ‘Laukiem un Jūrai’, pilnvarotā pārstāve Ilze Turka (www.plj.lv)
Madonas novada fonds, pilnvarotā pārstāve Jogita Baune (http://www.mnf.lv/)
Talsu rajona partnerība, pilnvarotā pārstāve Antra Jaunskalža (http://www.talsupartneriba.lv/)
Dobeles rajona partnerība, pilnvarotā pārstāve Dace Vilmane (www.dobelespartneriba.lv)
Rīgas rajona lauku attīstības biedrība, pilnvarotā pārstāve Inese Pikaļova (http://rrlab.lv/lv/par-mums)
Preiļu rajona partnerība, pilnvarotā persona Valija Vaivode (www.preilupartneriba.lv)
Lauku partnerība ‘Ziemeļgauja’, pilnvarotā persona Dagnija Ūdre (www.zgauja.lv)
Bauskas rajona lauku partnerība, pilnvarotā persona Ieva Lauva (www.bauskaspartneriba.lv)
Kandavas partnerība, pilnvarotā persona Inta Haferberga (www.kandavaspartneriba.lv)
Vidzemes lauku partnerība ‘Brasla’, pilvarotā persona Līga Kārkliņa (www.brasla.lv)
Saldus rajona attīstības biedrība, pilnvarotā persona Sandra Fridrihsone (srab.saldus.lv)
Ludzas rajona partnerība, pilnvarotā persona Sandra Palma (http://www.ludzaspartneriba.lv/)
Biedrība “Darīsim paši”, pilnvarotā persona Zanda Dimanta-Svilpe (www.darisimpasi.lv)
Liepājas rajona partnerība, pilnvarotā persona Inita Ate (www.lrpartneriba.lv)
Biedrība “Sateka”, pilnvarotā persona Daiga Gargurne (www.sateka.lv)
Balvu rajona partnerība, pilnvarotā persona Ilze Daukste  (www.balvi.partneribas.lv)
Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, pilnvarotā persona Gunta Abaja (www.ziemelkurzeme.lv)
Alūksnes lauku partnerība, pilnvarotā persona Santa Harjo-Ozoliņa (www.aluksnespartneriba.lv)
Rēzeknes rajona kopienu partnerība, pilnvarotā persona Ineta Elksne (www.rezeknespartneriba.lv)
Biedrība “Jūrkante”, pilnvarotā persona Dzintra Eizenberga (www.jurkante.lv)
Biedrība “No Salcas līdz Rūjai”, pilnvarotā persona Daiga Siliņa (www.nosalacaslidzrujai.lv)
Krāslavas rajona partnerība, Pilnvarotā persona Aina Dzalbe (www.kraslavaspartneriba.lv)
Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, pilnvarotā persona Dace Melgalve (www.partneriba.lv)
Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, pilnvarotā persona Māris Ozoliņš (www.daugavkrasts.lv)
Biedrība “Abulas lauku partnerība”, pilnvarotā persona Svetlana Rozīte (http://www.abulas.lv)
Biedrība “Gaujas partnerība”, pilnvarotā persona Ineta Martuzāne (www.gaujaspartneriba.lv)
Biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība”, pilnvarotā persona Agnese Bērziņa (http://www.stopini-salaspils.lv/lv/jaunumi)
Publisko un privāto partnerattiecību biedrību „Sernikon”, pilnvarotā persona Zane Seržante (http://biedribasernikon.lv/)
Biedrība „Ropažu Garkalnes partnerība”, pilnvarotā persona Eva Haberhorne-Vimba (www.ropazigarkalne.lv)
Pierīgas partnerība, pilnvarotā persona Nadīna Millere (www.pierigaspartneriba.lv)

LLF ASOCIĒTIE BIEDRI

Latvijas Lauku forumā kā asociētie biedri darbojas 45 nevalstiskas organizācijas.

Vairāk par Latvijas Lauku foruma asociētajiem biedriem atradīsit sekojošā saitē:

LLF platforma > Latvijas kopienu siena

Ja arī Tu vēlies kļūt par Latvijas Lauku foruma asociēto biedru, lasi sekojošo saiti: Kā kļūt par Latvijas Lauku foruma asociēto biedru

Biedrība “Aronas Pīlādzis”, pilnvarotā pārstāve Ilona Sāre
Preiļu lauksaimnieku apvienība, pilnvarotā pārstāve Zita Brikša
Talsu rajona lauksaimnieku apvienība, pilnvarotā pārstāve Skaidrīte Kalvāne
Biedrība “Apes Attīstības atbalsta klubs”pilnvarotā persona Laura Pope
Biedrība “Upe 8”pilnvarotā persona Dzintra Krastiņa
Biedrība “Paritāte”pilnvarotā persona Liena Zommere
Biedrība “Attīstībai”pilnvarotā persona Inga Leikuma (par biedrību: attistibai.blogspot.com)
Biedrība “Meirānieši”pilnvarotā persona Aigars Noviks
Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”pilnvarotā persona Valija Vaivode
Biedrība “Bērzu skola”pilnvarotā persona Daiga Gargurne
Biedrība “Ūdenszīmes”pilnvarotā persona Ieva Jātniece (par biedrību: www.udenszimes.lv)
Glūdas pagasta biedrība “Attīstības centrs – Dzīvo gudri!”pilnvarotā persona Herta Elza Šalkovska
Biedrība “Kurmenes viļņi”pilnvarotā persona Irēna Samule
Biedrība “Zariņš & Lejnieks”pilnvarotā persona Raimonds Lejnieks – Puķe
Biedrība “Savi”pilnvarotā persona Elita Teilāne
Biedrība “Ritineitis”pilnvarotā persona Maruta Castrova
Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats”, pilnvarotā persona Vija Zīverte
Biedrība “Cinītis”pilnvarotā persona Antija Vēvere
Biedrība “Radošās Idejas”, pilnvarotā persona Sanita Putniņa (par biedrību: www.creativeideas.lv)
Biedrība “KAPO”, pilnvarotā persona Inga Lapse (par biedrību: kalniena.blogspot.com)
Biedrība “KāpNes”, pilnvarotā persona Ausma Raģele
Biedrība “Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs”, pilnvarotā persona Ilze Baltais (par biedrību: www.medmuzejs.lv)
Biedrība “Iespēju durvis”, pilnvarotā persona Linda Krūmiņa (par biedrību: www.iespejudurvis.lv)
“Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds“, pilnvarotā persona Inese Valdheima (par nodibinājumu: www.iniciativa.lv)
Biedrība “Sava kabata”, pilnvarotā persona Marika Rudzīte- Griķe (
Dobeles sieviešu interešu klubs “Dziedra”, pilnvarotā persona Ilga Rutka
Biedrība “Stāvais krasts”, pilnvarotā persona Lidija Peipiņa
Biedrība “Kūzuls”, pilnvarotā persona Valentīna Kirsanova
Biedrība “Jaunie Spārni”, pilnvarotā persona Inese Šuksta
Biedrība “Zaļenieku dzirnas”pilnvarotā persona Elza Puķīte
Druvienas pagasta attīstības biedrība „Pērļu zvejnieki”, pilnvarotā persona Jurijs Gjačs
Ludzas rajona zinību centrs, pilnvarotā persona Sandra Palma
Manai mazpilsētai Aknīstei, pilnvarotā pārstāve Skaidrīte Medvecka
Biedrība “Sēļu pūrs”pilnvarotā pārstāve Daina Alužāne
Biedrība “Vides un tūrisma attīstības Klubs “Sēlija””pilnvarotā pārstāve Rasma Draška
Biedrība „Subatieši-sanākam, domājam, darām”pilnvarotā pārstāve Gunta Okmane
Biedrība “Mārtiņa Fonds”pilnvarotā pārstāve Elita Keiša
Biedrība “Latvijas putnkopības asociācija”pilnvarotā pārstāve Zane Rostokina
Biedrība “Krūmcidoniju augļkultūras attīstības biedrība Latvijā”pilnvarotais pārstāvis Nauris Jurgenbergs
Biedrība “Mārupes BMX klubs”pilnvarotais pārstāvis Guntis Ruskis
Biedrība “Latvijas Bioekonomikas asociācija”pilnvarotā pārstāve Daiga Krumiņa
Biedrība  “Solis Dabā”, pilnvarotā pārstāve Kristiāna Siliņa
Biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs “KasTe”, pilnvarotā pārstāve Inese Roze

 

 

Biedru_komplekts-2-12-2014

 

BIEDRU NAUDAS

 VRG biedri – vismaz 96 EUR (36 EUR + vismaz 60 EUR) atkarībā no VRG lieluma (no 2015. g.);
Biedri – 36 EUR;
Aociētie biedri – nosaka biedrs pats pēc savām iespējām.

 

LLF rekvizīti:

Biedrība „Latvijas Lauku forums”
Reģ. Nr. LV40008090394
Juridiskā adrese: Strauti, Kolka, Dundagas novads, LV-3275