Balvu rajona partnerība Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Mazbudžeta mārketinga un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Mazbudžeta mārketinga un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē ĪSTENOTĀJS: SIA “Amati projekts” VIETA: Balvi PROJEKTA VADĪTĀJS: Mārtiņš Kaļva PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 12.09.2014. -12.02.2015. PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas – 6085,54 EUR (ar PVN), attiecināmās izmaksas – 5029,37 EUR, ELFLA publiskais finansējums 60% no attiecināmajām izmaksām – 3017,62 EUR . PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Iegādāties reklāmas izgatavošanas un energoaudita instrumentus, …

Krāslavas rajona partnerība Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Futbola attīstība Krāslavas novadā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Futbola attīstība Krāslavas novadā”  ĪSTENOTĀJS: Futbola klubs „Krāslava” (biedrība) VIETA:  N.Rancana iela 4, Krāslava, Krāslavas novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Vadims Atamaņukovs un Vija Sjadro PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  12.02.2015. – 30.06.2015. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 9225,71  EUR , ELFLA publiskais finansējums  8303,13 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: sekmēt brīvā laika lietderīgu pavadīšanu un veselīgu dzīvesveidu, uzlabojot metodisko un …

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” Dižprojektam 2015 izvirza projektus “Višķi uz viļņa” un “Jauna sadzīves pakalpojuma – Sabiedriskās pirts izveide Višķu pagastā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Višķi uz viļņa” un “Jauna sadzīves pakalpojuma – Sabiedriskās pirts izveide Višķu pagastā”  ĪSTENOTĀJS: Biedrība “Višķu attīstībai” VIETA:  Višķi, Daugavpils novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Jānis Vanags PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2014.gads – 2015.gads PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas laivu stacijai: 25599,07 EUR, EZF publiskais finansējums; kopējās izmaksas sabiedriskai pirtij 40186 eiro, no kurām ELFLA finansējums 18900 eiro. PROJEKTA APRAKSTS: Višķu pagasta …

Stopiņu un Salaspils partnerība Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Lašu un nēģu zvejas aizsprostu ekspozīcijas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Daugavas muzejā, Doles salā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Lašu un nēģu zvejas aizsprostu ekspozīcijas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Daugavas muzejā, Doles salā ĪSTENOTĀJS: Salaspils novada dome VIETA:  “Daugavas muzejs”, Doles sala, Salaspils pag., Salaspils nov. PROJEKTA VADĪTĀJS:  Agnese Bērziņa  (darbu izpildītājs – SIA “Colt”) PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  19.12.2014.-01.05.2015. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 29 514.00  EUR, EZF publiskais finansējums  21 952.59 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:  Daugavas muzejs atrodas Doles …

LEADER projektu konkusu 1. kārta

Rau, teju visa Latvija krāsās! Lieliskie, radošie un drosmīgie! Iesaistieties savas teritorijas attīstības veidošanā, lai kopīgi sasniegtu izvirzītos mērķus. 29 vietējās rīcības grupās ir zināmi datumi projektu pieteikumu pieņemšanai: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/ Aplūko karti, uzklikšņinot:

LC ziemas e-avīze

Asociācija “Lauku ceļotājs”  izdevusi <a href="http://www.celotajs.lv/cont/prof/emagazine/pdf/2015/avize_lc_ziema_web viagra in england.pdf”>ziemas e-avīzi, kurā iekļauti arī visu VRG kontaktinformāciju un daudzas ar LLF kopīgi veiktās aktivitātes. Glvenās tēmas šajā numurā: 2015. gads – pierādījums sadarbības spēkam! Asociācijas prezidentes Asnātes Ziemeles atskats uz 2015.gadu. Idejas, ko darīt gadu mijā un ziemā – Ziemassvētku un gadu mijas pasākumi, tirdziņi, radošās darbnīcas un idejas kā atpūsties …

EvaluationWORKS!

Eiropas Lauku attīstības novērtēšanas tīkla palīdzības dienests (European Evaluation Helpdesk) aicināja piedalīties “EvaluationWORKS!” – ikgadējā kapacitātes stiprināšanas pasākumā, kas tiek organizēts katrā ES dalībvalstī lai atbalstītu un stiprinātu novērtēšanas kapacitāti lauku attīstības novērtēšanā iesaistītām personām. 2015. gada tēma tika pielāgota dalībvalstu vajadzībām saistībā ar Lauku attīstības programmas novērtēšanu un Latvijas gadījumā izvēlētā tēma bija: LEADER pieejas novērtēšana Konteksts saistībā ar LEADER pieejas novērtēšanu: …

LEADER pieeja

LEADER nav kārtējais ES fonds – tā ir attīstības metode, kas balstīta „no apakšas uz augšu” principā. Kas ir LEADER? LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. LEADER vīzija – ar …