Biedrība “Balvu rajona partnerība” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai”

PROJEKTA NOSAUKUMS: „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai” ĪSTENOTĀJS:  Biedrība „Sudraba pakavi” VIETA:  Kapulejas, Rutkova, Tilžas pagasts, Balvu novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Larisa Klitončika PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  No 01.10.2016. līdz 24.05.2017.  PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 5688.50  EUR , ELFLA publiskais finansējums  5119.65 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   “Biedrība „Sudraba pakavi” savas darbības mērķa īstenošanai izmantos zirgus, kuri pieder biedrības …

Biedrība “Sateka” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  “Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē”  (projekta Nr. 17-07-AL05-A019.3103-000018) ĪSTENOTĀJS: Paula Mezīte / SIA “Paulavet” VIETA:  Rīgas iela 71, Gulbene, Gulbenes novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Paula Mezīte PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  07.07.2017.- 29.11.2017. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 49997,20  EUR , ELFLA publiskais finansējums  34998,04 EUR PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Radīt Gulbenes novada un tuvāko novadu …

Bioekonomikas foruma informatīvie materiāli

Informatīvie materiāli un prezentācijas no 5. un 6. decembra semināra BIOEKONOMIKAS VEICINĀŠANAS IESPĒJAS VIETĒJO PARTNERĪBU TERITORIJĀ Daugmalē pieejami šeit: Bioekonomika_Aris_Adlers ZM_prez beein_prezentacija_ Arctic Smartness Village Jukka 2017 12 05 Arctic Bioeconomy in Lativa 25 cases – Nordic BioEconomy

Bioekonomikas forums – 5. un 6. decembrī, 2017

Lai gan Latvijā ir īstenotas daudzas iniciatīvas, kas saistītas ar bioekonomiku, bioekonomikas koncepts vietējiem attīstības veicinātājiem daudzkārt ir neskaidrs. Ziemas foruma mērķis ir radīt vienotu izpratni par koncepta būtību dažādām iesaistītajām pusēm, kuras ir ieinteresētas izmantot jauno pieeju lauku attīstībai. Līdzteku izpratnes veicināšanai, koncepta izpratne ļaus vietējo rīcības grupu pārstāvjiem izveidot sadarbības iniciatīvas, iekļaujot šo tēmu starpteritoriālu un starpvalstu projektos, …

Reģionālās tikšanās Kopienu nedēļā

Turpinot stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas un risināt kopienām aktuālos jautājumus, kas aktīvi tiek darīts daudzu gadu garumā, šogad turpinām 2013. gadā uzsākto tradīciju un Latvijas Lauku forums organizē reģionālās tikšanās visā Latvijā. Lauku kopienu nedēļa 2017 notiks no 26. līdz 31. oktobrim un tās laikā viesosimies kopienās 5 dažādās Latvijas lauku teritorijās. Lai gan šogad uzmanības centrā būs …

Mācību seminārs Vietējo rīcības grupu pārstāvjiem

21. un 22. septembrī Bauskas rajona lauku partnerības teritorijā, viesu namā “Iecupes”, LLF uz kopīgām diskusijām aicināja VRG, LAD direktori Annu Vītolu-Helvigu un LAD un ZM pārstāvjus, lai nodrošinātu pastāvīgu komunikāciju un sadarbību, tādējādi veicinot kopīgu darbu pie LEADER pieejas īstenošanas kvalitātes uzlabošanas, efektīva resursu ieguldījuma lauku teritorijas attīstīstībai un veidojot vienkāršāku sagatavošanās un īstenošanas procesu projekta pretendentiem. Pirmo dienu dalībnieki …

Armēnijas delegācijas vizīte Latvijā – atskats

No 30. jūlija līdz 6. augustam Latvijā viesojās Armēnijas delegācija 12 dalībnieku sastāvā gan mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, gan pakalpojumu sniedzēji no tūrisma sektora.  Pirmā diena viesiem aizritēja Rīgā, iepazīstoties ar Latvijas Lauku foruma, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvju pieredzi tūrisma attīstības jautājumos Latvijā, jo Armēņu partneriem īpaši interesē …

Latvijas Lauku foruma vizītes pie biedru organizācijām (1. – 4. augusts, 2017. gads)

Sadarbībai un kopīgas izpratnes radīšanai par turpmākajām rīcībām saistībā ar 3.LLKP rezultātā tapušās rezolūcijas īstenošanu, tiek organizēta LLF pārstāvju vizīte pie biedru organizācijām. No 1. līdz 4. augustam LLF pārstāvji neformālā gaisotnē tiksies ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, „Sateka”, „Balvu rajona partnerība” un lauku partnerības “Ziemeļgauja” pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes, kā arī, Kopienu parlamenta atstātās sajūtas par Latvijas lauku …

Amaze me LEADER – piedzīvojumu nedēļa jauniešiem

Somijas kolēģi mīļi gaidīs jauniešus (18-29 gadi) no lauku teritorijām piedzīvojumu seminārā “Amaze me LEADER”, kas no 13.-20. augustam notiks Dienvidu Somijā pie Saeimas ezera.  Pasākuma mērķis ir iesaistīt jauniešus vietējo rīcības grupu darbā un veidot sadarbības saiknes starp jauniešiem Eiropas lauku teritorijās. Pasākums ir organziēts līdzīgi kā TV šovs “Amazing Race”, kur dalībnieki komandās saņem mašīnu un uzdevumus, kas dienas …

VRG projektu kārtas laika skalā

Noslēgtās, atvērtās un plānotās VRG kārtas 2014.-2020. gada periodā laika skalā pieejamas šeit: https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/781633/VRG-projektu-krtas/