Veiksmīgi aizvadīts VRG ziemas forums

2018. gada 6. un 7. decembrī Krimuldas muižā norisinājās Vietējo rīcības grupu ziemas forums : SABIEDRĪBAS VIRZĪTA ATTĪSTĪBA- LEADER domubiedru, darītāju un partneru forums par mūsu rīcību šodien labākai rītdienai. Atsevišķās darbnīcas lēmējvarai un izpildvarai 6. decembrī tika noslēgtas ar kopīgu salmu un dzijas saulīšu pīšanu, vienojoties laba vēlējumos un domās par ideālo VRG. Pēc praktiskākas darbošanās 6. decembrī un pašu veidotā …

LEADER DOMUBIEDRU, DARĪTĀJU UN PARTNERU FORUMS!

SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀ ATTĪSTĪBA – LEADER DOMUBIEDRU, DARĪTĀJU UN PARTNERU FORUMS PAR MŪSU RĪCĪBU ŠODIEN LABĀKAI RĪTDIENAI 2018. gada 6. un 7. decembrī Krimuldas muižā   LEADER DOMUBIEDRU, DARĪTĀJU UN PARTNERU FORUMA galvenais mērķis – pārdomāt, diskutēt un varbūt pat pieņemt lēmumus par tālāko darbu LEADER un SVVA īstenošanai Latvijā, kalpojot kā bāzes punkts tālākiem procesiem. Darba kārtība pieejama ŠEIT! …

VRG vasaras forums 3.08.2018.

2018. gada 3. augustā Smelteros, Saunas pagastā, Preiļu novadā notiks VRG vasaras forums. Šis datums ir nevien trešajā vasaras mēnesī, bet arī trešā diena pēc būtisku izmaiņu praktiskās uzsākšanas vietējo rīcības grupu ikdienas darbā. Foruma mērķis ir pilveidot VRG iesaistīto personu zināšanas un praktisko pieredzi par adminsitratīvajiem procesiem, administratīvo aktu izdošanu un amatpersonu statusu.   10.30-11.00       Reģistrācija un rīta kafija …