Veiksmīgi aizvadīts VRG ziemas forums

2018. gada 6. un 7. decembrī Krimuldas muižā norisinājās Vietējo rīcības grupu ziemas forums : SABIEDRĪBAS VIRZĪTA ATTĪSTĪBA- LEADER domubiedru, darītāju un partneru forums par mūsu rīcību šodien labākai rītdienai. Atsevišķās darbnīcas lēmējvarai un izpildvarai 6. decembrī tika noslēgtas ar kopīgu salmu un dzijas saulīšu pīšanu, vienojoties laba vēlējumos un domās par ideālo VRG. Pēc praktiskākas darbošanās 6. decembrī un pašu veidotā …

Vietējās partnerības – lauku attīstībai

Lai lauku teritorijās veicinātu attīstību, stabilitāti un ilgtspēju, ir nepieciešams izmantot līdz šim pilnībā neizmantoto lauku un mazpilsētu potenciālu, kā arī veidot starpsekotriālu sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai. Viena no iespējām ir īstenojot LEADER pieeju, kura balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai 2015.- 2020.gadā ir iespēja piesaistīt atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansētiem pasākumiem. Vairāk …