LLF sniedz atzinumu par EEZ finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” koncepciju

LLF, kā NVO un MK memoranda padomes pārstāvis iesniedza komentārus par EEZ finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” koncepciju, norādot, ka tajā nav sinerģijas ar LEADER un LAP pasākumiem, atsevišķās aktivitātēs auditorijas attīstības jomā plānotie rezultāti nesaskan ar paredzētajām darbībām, izslēdzot NVO sektoru un kopienu līderus, kā arī trūsktošā saikne starp situācijas aprakstu, veicamajām darbībām un …

VARAM delegācija vizītē Moldovā

No 2018. gada 9. līdz 14. septembrim  Moldovā projekta “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei” ietvaros viesosies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji (VARAM). VARAM organizētās vizītes laikā tiks apmeklēti Moldovas reģioni, izvērtējot to problēmjautājumus. Diskutēs par iespējamiem attīstības virzieniem un nepieciešamajām rīcībām, lai sadarbībā ar Latvijas un Moldovas ekspertiem izstrādātu rekomendācijas Moldovas reģionu ilgtspējīgai attīstībai, tajā skaitā, teritorijas …