Senču prasmes : interaktīvas digitālās kartes izveide

Aizkraukles rajona partnerības projekta “No tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu ilgtspējīgiem lauku tūrisma produktiem” ietvaros Latvijas Lauku forums strādā pie interaktīvas digitālās kartes izveides, kas sevī iekļauj mājražotāju, amatnieku, lauksaimniecības produktu audzētāju un ražotāju datu bāzes izveidi. Apjomīgā datu bāze šobrīd ir izstrādes beigu stadijā un jau 2019. gada rudenī interaktīvā karte būs pieejama Aizkraukles rajona partnerības mājas lapā. Šis …