Tartu deklarācija

2016. gada 22. un 23. novembrī Tartu, Igaunijā, notika Eiropas LEADER asociācija (ELARD) konference „LEADER/SVVA pieejas atjaunošana pēc 2020. gada; LEADER pieejas 25 gadu svinēšana Eiropā”. Konferencē piedalījās 140 dalībnieki no 25 Eiropas valstīm, pārstāvot apmēram 2000 LEADER vietējās rīcības grupas, lauku tīklu, vadošās iestādes un Eiropas Komisiju. Dalībnieki kopīgi izstrādāja Tartu deklarācijā aprakstīto vīziju par LEADER/SVVA pieejas un vietējo rīcības grupu lomu 2027. gadā.  Pamatojoties uz rezolūciju, …

Latvijas Lauku foruma vizītes pie biedru organizācijām (1. – 4. augusts, 2017. gads)

Sadarbībai un kopīgas izpratnes radīšanai par turpmākajām rīcībām saistībā ar 3.LLKP rezultātā tapušās rezolūcijas īstenošanu, tiek organizēta LLF pārstāvju vizīte pie biedru organizācijām. No 1. līdz 4. augustam LLF pārstāvji neformālā gaisotnē tiksies ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, „Sateka”, „Balvu rajona partnerība” un lauku partnerības “Ziemeļgauja” pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes, kā arī, Kopienu parlamenta atstātās sajūtas par Latvijas lauku …

MK un NVO memoranda padomes sēde

28.jūnija NVO un MK sadarbības memoranda sēdē LLF izpilddirektore Anita Seļicka iepazīstināja ar 3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezultātiem un iespējām tos īstenot. Prezentācija: MK_NVO_zinojums LLF piedalījās diskusijā par Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” prioritātēm 2018. gadam. Sēdes darba kārtība: Darba kartiba Latvijas Lauku kopienu parlamentu „Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” organizē Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Kandavas partnerību un Kandavas …

3.Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcija

3.Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcija: 3LLKP_rezolucija No 2017. gada 15. līdz 18. jūnijam Kandavā notika 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments ar mērķi izstrādāt ceļa karti Latvijas lauku nākotnei, kas tika veikts dialogā starp pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem. Darba grupu rezultātā tika identificētas konkrētas rīcības, kas īstenojamas tuvāko divu gadu laikā, lai veicinātu Latvijas lauku, mazpilsētu un reģionu …

SADARBĪBA = SPĒKS

Biedrība „Latvijas Lauku forums” aktīvi strādā, lai stiprinātu iedzīvinātu to, ka Latvijas lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties. Lauku tūrisms ir viens no efektīvākajiem veidiem, caur ko iespējams demonstrēt lauku dzīvi, līdz ar to raisot sabiedrības, tai skaitā, skolu jauniešu pozitīvu interesi par laukiem. Lai veidotu radošus, atraktīvus un sabiedrībai un ģimenēm saistošus lauku tūrisma produktus, ir …