Aktīvas biedrības teju visos Latvijas pagastos

Arī Latvijas laukos, ne tikai pilsētās, dzīvo aktīvi un līdzdarboties griboši cilvēki. Projekta “NVO fonds” ietvaros LLF apzinājis aktuālo situāciju par pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo darbu Latvijas pagastos. Kopā apzinātas un kartē norādītas 524 aktīvās biedrības 334 Latvijas pagastos. Mēs vēlējāmies katrā pagastā izcelt vismaz vienu biedrību, bet ne vairāk kā trīs. Daži pagasti ir ar iniciatīvām bagātāki, daži tukšāki… …