Infrastruktūru un pakalpojumu pieejamība lauku teritorijās – fokusgrupas Eiropas Lauku parlamenta kampaņas ietvaros

Sadarbībā ar biedriem (Ropažu-Garkalnes partnerību un Alūksnes lauku partnerību) Ropažos un Alūksnē LLF organizēja fokusgrupas par infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību lauku teritorijās, kas ir daļa no pasākumu kopas izstrādājot Latvijas viedokli 3. Eiropas Lauku parlamentam, kas ar 40 valstu pārstāvju dalību notiks šoruden Nīderlandē. Paldies visiem, kas sniedza informāciju arī tiešsaistes anketā par minēto jautājumu. Tuvākajā laikā apkoposim un izplatīsim …

Ropažu Garkalnes partnerība Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Klavieru iegāde k/c Berģi”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Klavieru iegāde k/c Berģi ĪSTENOTĀJS: Garkalnes novada dome VIETA:  Garkalnes novads, Berģi. PROJEKTA VADĪTĀJS:  Gundars Krievs PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  30.04.2014.-31.12.2014. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 17000  EUR , ELFLA publiskais finansējums  12070 EUR PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Iegādāties koncertklavieres Kultūras centrā Berģi Projekta aktivitātes: Garkalnes novada kultūras centrā Berģi ir ļoti attīstījusies kultūras dzīve, tas nozīmē regulārus koncertus, pasākumus, …