Izvērtē dzīvi Vidzemē

Izstrādāta aptauja ar mērķi izzināt galvenos faktorus, kas raksturo Vidzemes reģiona pievilcību un konstatēt  galvenās problēmas, ar ko vidzemnieki saskaras. Ikviens, kas dzīvo vai darbojas Vidzemes reģionā aicināts izteikt savu viedokli līdz 2020. gada 4. martam saitē: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AREISurvey2020 Katrs izteiktais viedoklis palīdzēs novērtēt pašreizējo situāciju un izstrādāt priekšlikumus Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmai (2021 – 2027), kā arī viedoklis būs …