Viedokļa raksts: Demokratisko procesu iedzīvināšana

” Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir pagājuši turpat 30 gadi. Savas valsts atjaunotni sākām ar demokrātijas iedzīvināšanu. Kādu laiku bija pārliecība, ka mums tīri labi izdodas, tomēr vērojot pašreizējos procesus gan vietējā sabiedrībā, gan valstī kopumā, secinu, ka tā ir bijusi tikai ilūzija. Daļa Latvijas iedzīvotāju tiešām ir apguvuši demokrātijas principus un pēc tiem organizē savu dzīvi un sabiedrisko darbību, …

Biedrība “Latvijas Lauku forums” izstrādājusi divus aptaujās balstītus pētījumus par esošo atbalsta vidi NVO un sektora vajadzībām un iespējām.

Turpinot iepriekšējos gados aizsākto darbu ar pilsoniskās aktivitātes izzināšanu Latvijas reģionos, LLF 2019. gada vasarā apzināja aktuālo informāciju par pastāvošo vidi pilsonisko aktivitāšu un biedrību un nodibinājumu darbības stimulēšanai vai darbības ierobežošanai. Aicinājums sniegt informāciju tika izsūtīts visām Latvijas pašvaldībām, kā arī telefoniski apzinot 28 pašvaldību pārstāvjus, saņemot atbildes no 96 pašvaldībām un 108 respondentiem, izzinot resursu pieejamību, sadarbību novados …

NVO iespējas un vajadzības

Vai NVO un aktīvajiem iedzīvotājiem pieejamās atbalsta iespējas atbilst vajadzībām? Aicinām iepazīties ar Latvijas Lauku foruma veiktās aptaujas rezultātu apkopojumu par laukos esošo vidi NVO aktivitāšu stiprināšanai un iniciatīvu atbalstam.

Viedokļa raksts : Kopiena zīmē un nozīmē

“Lai saņemtu, cilvēkam ir jāprot pareizi salikt rokas. Gala labuma saņēmēji nevar stāvēt, skeptiski smīnot, ar kabatās sabāztām rokām. Viņi nevar vicināties pa gaisu ar izplestiem pirkstiem. Viņiem ir jāzina, ka tas, ko viņi saņems, būs tā vērts, lai saliktu rokas saujiņā. Un jābūt pārliecībai, ka tās nebūs karstas ogles vai sen apēstu ābolu mizas. Jā, jaunās iniciatīvas komplektā ar …

Diskusija par LLF veikto pētījumu “Esošā vide pilsonisko aktivitāšu un NVO darbības stimulēšanai un atbalstam Latvijā”

2019.gada 21. oktobrī Kultūras ministrijas telpās norisinājās iesaistīto pušu diskusija par biedrības “Latvijas Lauku forums” izstrādāto pētījumu par esošo atbalsta vidi NVO un aktīvo iedzīvotāju grupām lauku teritorijās. Diskusijā piedalījās Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, kā arī NVO sektora pārstāvji no Latvijas Pilsoniskās alianses, Kurzemes NVO centra un domnīcas “Providus”. Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, …

Viedokļa raksts: Kopienas un jaunu ideju pārnese laukos

“Jaunienācēji laukos ar savām neparastajām idejām un lielo entuziasmu vietējos iedzīvotājos var izraisīt izbrīnu un neizpratni, bet kā teicis franču rakstnieks un domātājs Pjērs Rabi: „Mūsdienu utopijās slēpjas risinājumi rītdienai”. Atbalstot mūsdienu utopijas vai vismaz saglabājot neitralitāti, mēs, iespējams, sagatavojam savu rītdienu. ” Vairāk lasiet LLF projektu vadītājas Katrīna Idū viedokļa rakstu par jaunienācējiem un savrupajām kopienām laukos.

Noslēgusies Kopienu iniciatīvu talka

No 1. Līdz 5. oktobrim norisinājās Lauku kopienu nedēļa “Rudens iniciatīvu talka”  –  tikšanās ar kopienu pārstāvjiem visos Latvijas reģionos ar mērķi stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas, attīstītu esošās un identificētu jaunas iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanai. Talka kā kopienu nedēļas vadmotīvs norāda uz konkrētajā vietā identificēto izaicinājumu kopīgi risināšanu – tas ir kopdarbs ar piesaisti vietai, tāpēc arī katrā kopienu …

4. LLKP rezolūcija

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūcija ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos.  Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publiskā …