4LRCP resolution

From June 5 to 7, 2019, the 4th Latvian Rural Community Parliament was held in Zaļenieki, Jelgava Municipality creating the dialogue between active citizens from rural areas and policy makers. The aim of the event was to identify actions to be implemented in the next two years for creating the sustainable and modern opportunities in rural and small town communities …

4. LLKP rezolūcija

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūcija ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos.  Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publiskā …

Situācijas apzināšana par atbalstu NVO reģionos

Biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) aicina pašvaldības  līdz 2019. gada 1. augustam aizpildīt ANKETU par novada sadarbību ar NVO un neformālām iedzīvotāju grupām. Saite uz anketu: https://forms.gle/481rLvCC91zKjS7S6Anketas mērķis ir noskaidrot un analizēt reģionos pieejamo atbalstu nevalstiskajām organizācijām (NVO) un iedzīvotāju grupām, apzināt novadu pašvaldību viedokli, kā arī apkopot labo praksi un aktivitātes darbības stimulēšanai. Anketas rezultāti tiks izsūtīti respondentiem, kā arī tiks izmantoti …