Cik ļoti sabiedrība jūtas iesaistīta valsts un pašvaldības darbā?

Valsts kanceleja sadarbībā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi š.g. vasarā veica 2 aptaujas par sabiedrības līdzdalību valsts un pašvaldību iestāžu darbā, lai noskaidrotu gan valsts pārvaldes (valsts un pašvaldību institūciju), gan pašas sabiedrības viedokli un pieredzi sabiedrības līdzdalības jomā. Aicinām iepazīties ar aptauju rezultātiem, gūstot ieskatu sabiedrības pārstāvju un valsts un pašvaldību iestāžu viedokļos par …

MK un NVO memoranda padomes sēde

28.jūnija NVO un MK sadarbības memoranda sēdē LLF izpilddirektore Anita Seļicka iepazīstināja ar 3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezultātiem un iespējām tos īstenot. Prezentācija: MK_NVO_zinojums LLF piedalījās diskusijā par Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” prioritātēm 2018. gadam. Sēdes darba kārtība: Darba kartiba Latvijas Lauku kopienu parlamentu „Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” organizē Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Kandavas partnerību un Kandavas …

NVO un MK memoranda sēde – 24.05.2017.

NVO un MK memoranda sēdē kā padomes loceklis strādā Ā.Ādlers. Darba kārtībā jautājumi par   Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētu pārstāvju izvirzīšanas kārtību (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos Aktuālā informācija saistībā ar EEZ/NOR finanšu instrumenta plānošanu Pēc sēdes notika diskusija par memoranda padomes izvirzītajiem jautājumiem darbam 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā. …