EvaluationWORKS!

Eiropas Lauku attīstības novērtēšanas tīkla palīdzības dienests (European Evaluation Helpdesk) aicināja piedalīties “EvaluationWORKS!” – ikgadējā kapacitātes stiprināšanas pasākumā, kas tiek organizēts katrā ES dalībvalstī lai atbalstītu un stiprinātu novērtēšanas kapacitāti lauku attīstības novērtēšanā iesaistītām personām. 2015. gada tēma tika pielāgota dalībvalstu vajadzībām saistībā ar Lauku attīstības programmas novērtēšanu un Latvijas gadījumā izvēlētā tēma bija: LEADER pieejas novērtēšana Konteksts saistībā ar LEADER pieejas novērtēšanu: …