Jauniešu Manifests – The EUROPARC Youth Manifesto

The EUROPARC Youth Manifesto – ideju un iedvesmas avots lēmumu pieņēmējiem saistībā ar aizsargājamām teritorijām un lauku kopienām, lai nodrošinātu jauniešu līdzdalību un iespējas. Manifestu izveidojuši 43 Eiropas jaunieši pārstāvot 9 valstis. Aicinām iepazīties arī jūs ar šī Manifesta saturu un iedvesmoties jauniešu iesaistei ikdienas darbā un nākotnes plānu realizēšanā! Vairāk informācijas par projektu un tā rezultātiem šeit: https://www.europarc.org/natu…/young-people/youth-manifesto/  https://www.facebook.com/pg/europarcyouthmanifesto/about/?ref=page_internal