Laiks Laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

Eiropa tuvāk iedzīvotājiem – tā skan viena no jaunā plānošanas perioda Kohēzijas fonda prioritātēm. No galvaspilsētas un reģionālajiem centriem attālinātās teritorijās iedzīvotāji ir vienlīdz nozīmīgi valsts un visas Eiropas nākotnei, lai arī fiziski un diemžēl arī informatīvi bieži atrodas nostāk, un tāpēc šiem iedzīvotājiem nereti ir izaicinošāk sajust Eiropas tuvumu un rūpes. Parādīt, ka Eiropa ir tepat blakus un ikdienišķās …

Laiks Laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

2020.02.14. Staburags, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads Pieredzes spēka iedvesmas stāsti: „Laukos var dzīvot tikpat labi kā pilsētā,” norāda Jaunjelgavas novada attīstības un projektu nodaļas vadītāja Gundega Zarāne, stāstot par pašvaldības īstenotajām iniciatīvām, kas saņēmušas ES atbalstu, jo būtisks aspekts finansējuma piesaistē Jaunjelgavas novadā esot nozīmīgu atbalstu sniegt lauku teritorijām visos novada pagastos, ko apliecina kartes ar ieguldījumu uzņēmējdarbības un tūrisma …

Rugāji | Laiks Laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

2020.02.13. Rugāji, Rugāju novads Pieredzes spēka iedvesmas stāsti: Pasākumā līdztekus vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiems, NVO sektora pārstāvjiem piedalījās arī Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Eiropas Komisijas pārstāvniecības p.i. Andris Kužnieks un Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš, sniedzot aktuālo informāciju un iepazīstinot dalībniekus ar aktualitātēm Eiropas Savienības fondu programmās. Ģimenes saimniecības izveide un attīstība Z/S „ Silarozes-1” (Sandris Romāns) Vizītes laikā pasākuma …

Vabole | Laiks Laukiem! Ko dara Eiropa kaimiņmājā?

2020.01.30. Vabole, Daugavpils novads Video par pasākumu un tajā dzirdēto skaties te: https://www.youtube.com/watch?v=lhqH9_8AfVY Pieredzes spēka iedvesmas stāsti: Tikšanās notika Skrindu dzimtas muzejā, kura vadītāja Anna Lazdāne iepazīstināja dalībniekus ar Vaboles un Skrindu dzimtas vēsturi, vietējā kultūrmantojuma saglabāšanu un uzturēšanu un paša muzeja izveides gaitu vairāk kā 20 gadu garumā. Muzejs ir lielisks apliecinājums kopienas, entuziastu un pašvaldības sadarbībai. Anna uzsvēra …

Dviete | Laiks Laukiem! Ko dara Eiropa kaimiņmājā?

2020.01.29. Dviete, Ilūkstes novads Pieredzes spēka iedvesmas stāsti: vēstures un identitātes veidošana caur Sukatnieka darbiem un māju, vietējās kopienas aktīvisms Dvietes muižā (Vanda Gronska), senatnīgo Bebrenes dzirnavu atjaunošana un jauna kopienas pulcēšanās vietas izveide (Līga Pauļuka) kopienu iedrošināšana, aktivizēšana un Sēlijas reģiona identitātes meklējumi ikdienas rīcībās biedrībā „Ūdenszīmes” un 17 mazās apdzīvotās vietās – Sēlijas „salās” (Ieva Jātniece un Daina …