NVO un MK memoranda padomē darbu turpina arī LLF

Latvijas Lauku forums arī 2017. gadā turpina darbu Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē, kurā esam deleģējuši padomes locekli Āri Ādleru. Padomes darbības mērķis ir veicināt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabinetā sadarbības memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos …