Piedalies Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējuma sadales principu plānošanā!

Biedrību un nodibinājumu (NVO) pārstāvji tiek aicināti pieteikties dalībai konsultācijā par Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējuma sadales principiem nākamajiem četriem gadiem EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta ietvarā. Konsultācija notiks 29.jūlijā plkst. 13:00 – 18:00 Rīgā. Vietu skaits ierobežots – līdz 50 dalībniekiem, ievērojot proporciju, ka 50% no dalībniekiem ir lokālo un vietējo NVO pārstāvji. Konsultācijas precīza norises vieta tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem. Pieteikšanās …

Situācijas apzināšana par atbalstu NVO reģionos

Biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) aicina pašvaldības  līdz 2019. gada 1. augustam aizpildīt ANKETU par novada sadarbību ar NVO un neformālām iedzīvotāju grupām. Saite uz anketu: https://forms.gle/481rLvCC91zKjS7S6Anketas mērķis ir noskaidrot un analizēt reģionos pieejamo atbalstu nevalstiskajām organizācijām (NVO) un iedzīvotāju grupām, apzināt novadu pašvaldību viedokli, kā arī apkopot labo praksi un aktivitātes darbības stimulēšanai. Anketas rezultāti tiks izsūtīti respondentiem, kā arī tiks izmantoti …

LLF sniedz atzinumu par EEZ finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” koncepciju

LLF, kā NVO un MK memoranda padomes pārstāvis iesniedza komentārus par EEZ finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” koncepciju, norādot, ka tajā nav sinerģijas ar LEADER un LAP pasākumiem, atsevišķās aktivitātēs auditorijas attīstības jomā plānotie rezultāti nesaskan ar paredzētajām darbībām, izslēdzot NVO sektoru un kopienu līderus, kā arī trūsktošā saikne starp situācijas aprakstu, veicamajām darbībām un …

Aktīvas biedrības teju visos Latvijas pagastos

Arī Latvijas laukos, ne tikai pilsētās, dzīvo aktīvi un līdzdarboties griboši cilvēki. Projekta “NVO fonds” ietvaros LLF apzinājis aktuālo situāciju par pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo darbu Latvijas pagastos. Kopā apzinātas un kartē norādītas 524 aktīvās biedrības 334 Latvijas pagastos. Mēs vēlējāmies katrā pagastā izcelt vismaz vienu biedrību, bet ne vairāk kā trīs. Daži pagasti ir ar iniciatīvām bagātāki, daži tukšāki… …

Kampaņa “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” Salas novadā

Kampaņa lauku iedzīvotāju uzrunāšanai un iesaistei “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” mērķis ir sniegt praktisku iespēju lauku iedzīvotājiem iesaistīties līdzdalībā kampaņas ietvaros. Laika posmā no 7. līdz 14. oktobrim Salas novada iedzīvotāji un viesi tika aicināti dalīties ar savu viedokli kādā iepriekš izvēlētā vietas attīstībai būtiskā jautājumā. Jautājums tika izkristalizēts diskusiju laikā starp biedrības “Latvijas Lauku forums” …

Kampaņa “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” Gārsenes pagastā

Kampaņas lauku iedzīvotāju uzrunāšanai un iesaistei “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” mērķis ir sniegt praktisku iespēju lauku iedzīvotājiem iesaistīties līdzdalībā kampaņas ietvaros. Laika posmā no 7. oktobra līdz 14. oktobrim Gārsenes pagasta iedzīvotāji un viesi dalījās ar savu viedokli par to, Vai Gārsenes bagātības vajag veidot par komerciālām? Jautājums tika izkristalizēts diskusiju laikā starp biedrības “Latvijas Lauku …

Izmaiņas vietēja līmeņa attīstības stratēģiju īstenošanas procesā un nākotnes perspektīvas

Izmaiņas vietēja līmeņa attīstības stratēģiju īstenošanas procesā un nākotnes perspektīvas LEADER pieejas nozīmību lauku attīstībā apzinās un atzīst visos līmeņos – gan vietējie iedzīvotāji visā Eiropā, gan Eiropas komisārs Nils Hogans norādot to savā uzrunā par Kopējās Lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020. gada. Tomēr vienlaikus šī pieeja, kas arī Latvijā tiek īstenota jau vairāk kā 10 gadus, ir kļuvusi apdraudēta, …

Latvijas Lauku foruma vizītes pie biedru organizācijām (1. – 4. augusts, 2017. gads)

Sadarbībai un kopīgas izpratnes radīšanai par turpmākajām rīcībām saistībā ar 3.LLKP rezultātā tapušās rezolūcijas īstenošanu, tiek organizēta LLF pārstāvju vizīte pie biedru organizācijām. No 1. līdz 4. augustam LLF pārstāvji neformālā gaisotnē tiksies ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, „Sateka”, „Balvu rajona partnerība” un lauku partnerības “Ziemeļgauja” pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes, kā arī, Kopienu parlamenta atstātās sajūtas par Latvijas lauku …

Latvijā notiks Eiropas Lauku Jauniešu parlaments

2017. gada 11. augustā Līgatnes novada Ratniekos pulcēsies jaunieši no Eiropas Savienības, Balkānu un Melnās Jūras reģiona valstīm, lai piedalītos Pirmajā Eiropas Lauku Jauniešu parlamentā. Būs pārstāvji no Dānijas, Norvēģijas, Austrijas, Šveices, Slovēnijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Latvijas, Armēnijas un Albānijas. Šī Jauniešu parlamentā iegūtie rezultāti tiks iekļauti Eiropas Lauku parlamentā, kas šogad notiks Nīderlandes pilsētā Vernhostā oktobrī. Parlamenta laikā, Eiropas lauku …

NVO un MK memoranda sēde – 24.05.2017.

NVO un MK memoranda sēdē kā padomes loceklis strādā Ā.Ādlers. Darba kārtībā jautājumi par   Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētu pārstāvju izvirzīšanas kārtību (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos Aktuālā informācija saistībā ar EEZ/NOR finanšu instrumenta plānošanu Pēc sēdes notika diskusija par memoranda padomes izvirzītajiem jautājumiem darbam 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā. …