Pavasara lauku forums 2016

MĀCĪBU SEMINĀRS VIETĒJĀM RĪCĪBAS GRUPĀM “Pavasara lauku forums 2016” Nacionālā Botāniskā Dārza Oranžērija, Miera iela 1, Salaspils gada 20. maijs   SEMINĀRA NORISE: 9.30-10.00         Ierašanās, reģistrācija un rīta kafija 10.00-10.15       Semināra atklāšana. Uzrunas no Latvijas Lauku foruma un Stopiņu Salaspils partnerības, iepazīšanās un dienas norises gaita.    10.15-11.45 IEPIRKUMI, TEHNSIKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN CENU APTAUJAS                   …

LEADER pieeja Igaunijā 2014-2020

Kopš 2016. gada 1. aprīļa Igaunijā 26 vietējās rīcības grupas ir uzsākušas savu stratēģiju īstenošanu, lai: veicinātu reģionu attīstību; izvēlētu individuālus LEADER projektus; īstenotu LEADER starptautiskos sadarbības projektus. Visu Igaunijas VRG vietējās attīstības stratēģijas tika izvēlētas 1 kārtā. Igaunijas VRG izmanto tikai ELFLA finansējumu, zivsaimniecības VRG tiks atvērti atševišķi. Kopējais finansējums Igaunijas lauku attīstības programmā 2014-2020 ir 90 miljoni EUR, 10% …

ELARD – Igaunijas prezidentūra

Eiropas LEADER tīkla kopsapulcē, kas notik Briselē 16. un 17. februārī par prezidenti tika ievēlēta Kristiina Tammets no Igaunijas. Kopsapulces galenais mērķis bija ziņot par Čehijas prezidentūras laikā sasniegto un iepazīstināt ar rīcības plānu Igaunijas prezidentūras, Čehijas un Portugāles viceprezidentūras laikā 2016.-2017. gadā: 3. ELARD_action plan_2016 1. ELARD_common_proposal ELARD ir starptautiska NVO, kas strādā ar mērķi nodrošināt sabalansētu un ilgtspējīgu …

“Cēsu rajona lauku partnerība” Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Makšķernieka ģimenes dienas Alaukstā”

Projekta nosaukums:  MAKŠĶERNIEKA ĢIMENES DIENAS ALAUKSTĀ” ĪSTENOTĀJS:  Biedrība “Ride it” VIETA:  Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts “Raskumi” PROJEKTA VADĪTĀJS:  Uvis Avens PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  01.04.2015.-30.06.2015. PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 5867.00 EUR, EZF publiskais finansējums 2346.80 EUR PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Nodrošināt un papildināt atpūtas iespējas pie Alauksta ezera makšķerniekiem un viņu ģimenes locekļiem, dažādojot  pakalpojumus, kas katram ģimenes loceklim ir interesējošs un …

“Alūksnes lauku partnerība” Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Jaunniedru svaigdobe”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  „Jaunniedru svaigdobe” ĪSTENOTĀJS: Rolands Drelnieks VIETA: „Jaunniedras”, Tūja, Alsviķu pag., Alūksnes nov. PROJEKTA VADĪTĀJS: Rolands Drelnieks PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 17.12.2013. – 30.10.2014. PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 14086,43 EUR, ELFLA publiskais finansējums 9156,18 EUR PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Nodrošināt Alūksnes novada iedzīvotājus ar kvalitatīvu lauksaimniecības produktu, izveidojot tomātu un gurķu audzēšanai nepieciešamo infrastruktūru. Projekta aktivitātes: Piemājas saimniecībā “Jaunniedras” tika …

Lauku partnerība “Lielupe” Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Seno amatniecības prasmju saglabāšana un pakalpojumu attīstība Jelgavas novadā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Seno amatniecības prasmju saglabāšana un pakalpojumu attīstība Jelgavas novadā ĪSTENOTĀJS: Biedrība „Iepazīsim sevi” VIETA:  Jelgavas novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Inese Skromane PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  01.08.2013.-30.11.2014. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  Kopējās izmaksas: 17713.43 EUR , ELFLA publiskais finansējums 15942.08 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Saglabāt senās amatniecības prasmes un attīstīt lietišķās mākslas – aušanas, rokdarbu un keramikas pakalpojumus, sekmējot amatniecības …

Biedrība “Gaujas partnerība” Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Skārienjūtīgu ekrānu, mikro datoru un stiprinājumu piegāde”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Skārienjūtīgu ekrānu, mikro datoru un stiprinājumu piegāde ĪSTENOTĀJS: Ādažu novada dome, Ādažu novada muzejs VIETA:  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Elita Pētersone PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  12.2014.-06.2015. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 8162,66  EUR , ELFLA publiskais finansējums  6071,40 EUR PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Nodrošināt muzeja, vēstures un mākslas galeriju ar atbilstošu, efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju …

LEADER projektu konkusu 1. kārta

Rau, teju visa Latvija krāsās! Lieliskie, radošie un drosmīgie! Iesaistieties savas teritorijas attīstības veidošanā, lai kopīgi sasniegtu izvirzītos mērķus. 29 vietējās rīcības grupās ir zināmi datumi projektu pieteikumu pieņemšanai: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/ Aplūko karti, uzklikšņinot:

EvaluationWORKS!

Eiropas Lauku attīstības novērtēšanas tīkla palīdzības dienests (European Evaluation Helpdesk) aicināja piedalīties “EvaluationWORKS!” – ikgadējā kapacitātes stiprināšanas pasākumā, kas tiek organizēts katrā ES dalībvalstī lai atbalstītu un stiprinātu novērtēšanas kapacitāti lauku attīstības novērtēšanā iesaistītām personām. 2015. gada tēma tika pielāgota dalībvalstu vajadzībām saistībā ar Lauku attīstības programmas novērtēšanu un Latvijas gadījumā izvēlētā tēma bija: LEADER pieejas novērtēšana Konteksts saistībā ar LEADER pieejas novērtēšanu: …

LEADER pieeja

LEADER nav kārtējais ES fonds – tā ir attīstības metode, kas balstīta „no apakšas uz augšu” principā. Kas ir LEADER? LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. LEADER vīzija – ar …