Latvijas un Moldovas sadarbībā tiek meklēti uz vajadzībām balstīti risinājumi lauku teritoriju attīstībai

2016. gada 19. jūlijā biedrība “Latvijas Lauku forums” parakstīja līgumu ar Ārlietu ministriju par projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem.” (proj. Nr. ĀM/GPK-22/2016) īstenošanu. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot vietējā līmeņa publisko …

Vietējās partnerības – lauku attīstībai

Lai lauku teritorijās veicinātu attīstību, stabilitāti un ilgtspēju, ir nepieciešams izmantot līdz šim pilnībā neizmantoto lauku un mazpilsētu potenciālu, kā arī veidot starpsekotriālu sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai. Viena no iespējām ir īstenojot LEADER pieeju, kura balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai 2015.- 2020.gadā ir iespēja piesaistīt atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansētiem pasākumiem. Vairāk …

Pavasara lauku forums 2016

MĀCĪBU SEMINĀRS VIETĒJĀM RĪCĪBAS GRUPĀM “Pavasara lauku forums 2016” Nacionālā Botāniskā Dārza Oranžērija, Miera iela 1, Salaspils gada 20. maijs   SEMINĀRA NORISE: 9.30-10.00         Ierašanās, reģistrācija un rīta kafija 10.00-10.15       Semināra atklāšana. Uzrunas no Latvijas Lauku foruma un Stopiņu Salaspils partnerības, iepazīšanās un dienas norises gaita.    10.15-11.45 IEPIRKUMI, TEHNSIKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN CENU APTAUJAS                   …

LEADER pieeja Igaunijā 2014-2020

Kopš 2016. gada 1. aprīļa Igaunijā 26 vietējās rīcības grupas ir uzsākušas savu stratēģiju īstenošanu, lai: veicinātu reģionu attīstību; izvēlētu individuālus LEADER projektus; īstenotu LEADER starptautiskos sadarbības projektus. Visu Igaunijas VRG vietējās attīstības stratēģijas tika izvēlētas 1 kārtā. Igaunijas VRG izmanto tikai ELFLA finansējumu, zivsaimniecības VRG tiks atvērti atševišķi. Kopējais finansējums Igaunijas lauku attīstības programmā 2014-2020 ir 90 miljoni EUR, 10% …

ELARD – Igaunijas prezidentūra

Eiropas LEADER tīkla kopsapulcē, kas notik Briselē 16. un 17. februārī par prezidenti tika ievēlēta Kristiina Tammets no Igaunijas. Kopsapulces galenais mērķis bija ziņot par Čehijas prezidentūras laikā sasniegto un iepazīstināt ar rīcības plānu Igaunijas prezidentūras, Čehijas un Portugāles viceprezidentūras laikā 2016.-2017. gadā: 3. ELARD_action plan_2016 1. ELARD_common_proposal ELARD ir starptautiska NVO, kas strādā ar mērķi nodrošināt sabalansētu un ilgtspējīgu …

“Cēsu rajona lauku partnerība” Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Makšķernieka ģimenes dienas Alaukstā”

Projekta nosaukums:  MAKŠĶERNIEKA ĢIMENES DIENAS ALAUKSTĀ” ĪSTENOTĀJS:  Biedrība “Ride it” VIETA:  Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts “Raskumi” PROJEKTA VADĪTĀJS:  Uvis Avens PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  01.04.2015.-30.06.2015. PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 5867.00 EUR, EZF publiskais finansējums 2346.80 EUR PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Nodrošināt un papildināt atpūtas iespējas pie Alauksta ezera makšķerniekiem un viņu ģimenes locekļiem, dažādojot  pakalpojumus, kas katram ģimenes loceklim ir interesējošs un …

“Alūksnes lauku partnerība” Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Jaunniedru svaigdobe”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  „Jaunniedru svaigdobe” ĪSTENOTĀJS: Rolands Drelnieks VIETA: „Jaunniedras”, Tūja, Alsviķu pag., Alūksnes nov. PROJEKTA VADĪTĀJS: Rolands Drelnieks PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 17.12.2013. – 30.10.2014. PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 14086,43 EUR, ELFLA publiskais finansējums 9156,18 EUR PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Nodrošināt Alūksnes novada iedzīvotājus ar kvalitatīvu lauksaimniecības produktu, izveidojot tomātu un gurķu audzēšanai nepieciešamo infrastruktūru. Projekta aktivitātes: Piemājas saimniecībā “Jaunniedras” tika …

Lauku partnerība “Lielupe” Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Seno amatniecības prasmju saglabāšana un pakalpojumu attīstība Jelgavas novadā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Seno amatniecības prasmju saglabāšana un pakalpojumu attīstība Jelgavas novadā ĪSTENOTĀJS: Biedrība „Iepazīsim sevi” VIETA:  Jelgavas novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Inese Skromane PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  01.08.2013.-30.11.2014. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  Kopējās izmaksas: 17713.43 EUR , ELFLA publiskais finansējums 15942.08 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Saglabāt senās amatniecības prasmes un attīstīt lietišķās mākslas – aušanas, rokdarbu un keramikas pakalpojumus, sekmējot amatniecības …

Biedrība “Gaujas partnerība” Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Skārienjūtīgu ekrānu, mikro datoru un stiprinājumu piegāde”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Skārienjūtīgu ekrānu, mikro datoru un stiprinājumu piegāde ĪSTENOTĀJS: Ādažu novada dome, Ādažu novada muzejs VIETA:  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Elita Pētersone PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  12.2014.-06.2015. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 8162,66  EUR , ELFLA publiskais finansējums  6071,40 EUR PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Nodrošināt muzeja, vēstures un mākslas galeriju ar atbilstošu, efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju …

LEADER projektu konkusu 1. kārta

Rau, teju visa Latvija krāsās! Lieliskie, radošie un drosmīgie! Iesaistieties savas teritorijas attīstības veidošanā, lai kopīgi sasniegtu izvirzītos mērķus. 29 vietējās rīcības grupās ir zināmi datumi projektu pieteikumu pieņemšanai: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/ Aplūko karti, uzklikšņinot: