SVVA koncepcijas priekšrocības

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja NAT/724 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības koncepcijas priekšrocības  ATZINUMS Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) koncepcijas sniegtās priekšrocības integrētai vietējai un lauku attīstībai (izpētes atzinums)   Ziņotājs: Roman Haken Apspriešanās Padomes pezidentvalsts Igaunija, 08/08/2017 Juridiskais pamats Līguma par Eiropas Savienības darbību 302. pants Izpētes atzinums Biroja lēmums 19/09/2017     Atbildīgā specializētā …