Veiksmīgi aizvadīts VRG ziemas forums

2018. gada 6. un 7. decembrī Krimuldas muižā norisinājās Vietējo rīcības grupu ziemas forums : SABIEDRĪBAS VIRZĪTA ATTĪSTĪBA- LEADER domubiedru, darītāju un partneru forums par mūsu rīcību šodien labākai rītdienai. Atsevišķās darbnīcas lēmējvarai un izpildvarai 6. decembrī tika noslēgtas ar kopīgu salmu un dzijas saulīšu pīšanu, vienojoties laba vēlējumos un domās par ideālo VRG. Pēc praktiskākas darbošanās 6. decembrī un pašu veidotā …

Metodiskais materiāls “Vajadzību transformēšana rīcībās”

Šīs vadlīnijas ir domātas tiem cilvēkiem, kuri, pirmkārt, vēlas dzīvot lauku teritorijā, otrkārt, savu dzīves vietu redz kļūstam labāku, nevis lielāku, un treškārt, tiem, kuri ir gatavi transformēt savas (personiskās) vēlmes savas kopienas vajadzībās un to risinājumos. Izstrādājot šīs vadlīnijas, es gribu izcelt sadarbības aspekta nepieciešamību, spēju veltīt laiku sarunām un domāšanai, kā arī spējai iecerēto un saplānoto īstenot dzīvē. …