Latvijas delegācijas vizīte Moldovā

Attīstības sadarbības projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem” ietvaros no 2016.gada 6. līdz 11. novembrim norisināsies Latvijas delegācijas vizīte Moldovas Ziemeļu reģionā. Vizītes ietvaros 14 Latvijas delegācijas pārstāvji (Latvijas Lauku foruma eksperti, Vides un reģionālas attīstības ministrijas pārstāve, vietējo rīcības …