Grāmata par lauku attīstību

Eiropas mēroga lauku entuziastu organizācija Forum Synergies klajā laidusi grāmatu, kurā apkopota 25 gadu organizācijas pieredze darbā ar lauku attīstību, izceļot lauku iedzīvotāju un kopienu izaicinājumus un rastos risinājumus no Portugāles līdz Latvijai, no Skotijas līdz Rumānijai, pāri salām un kalnu reģioniem. Grāmatas tapšanā iesaistīts 12 autoru kolektīvs, kopīgā balsī vienojot kopienu pārstāvjus, lauksaimniekus, vides aizstāvjus, politikas veidotājus un lēmumu …

Eiropas Jaunatnes dialoga Nacionālās darba grupas 1. tikšanās

Līdzdalība kā ieradums, nevis tikai aktivitāte! – gaidām Izglītības un zinātnes ministrijas apmācības reģionos, kas popularizēs šo pieeju. Jā, iespēju radīšana jauniešiem reģionos ir viena no būtiskākajām tēmām Eiropas Jaunatnes dialoga Nacionālajā darba grupā, kurā piedalījās arī LLF. Šajā ciklā viedokļu apkopošanā tiks iesaistīta daudz plašāka sabiedrības daļa. Arī mēs redzam Jaunatnes dialogu kā vērtīgu rīku, lai apzinātu viedokļus, ko …

Noslēdzies 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments

No 2019. gada 5. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notika 4.Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā. Zaļeniekos vienkopus pulcējās viedokļu līderi, inovatori, pētnieki, pašvaldību pārstāvji un politikas veidotāji, lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, kas veido jaunos – modernos, dinamiskos, invovatīvos un konkurētspējīgos laukus! Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes …