Rugāju un Balvu novadā prot izmantot ES finanses – apņēmība un darbaprieks nes labus augļus

Rugājos, 13. februārī notika diskusija “Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?” Vispirms pasākuma dalībnieki un viesi apmeklēja Z/S “Silarozes – 1”, lai iepazītu tās saimnieku sasniegto. Vēlāk tuvāki un tālāki pasākuma apmeklētāji pulcējās pieredzes stāstu uzklausīšanai un viedokļu apmaiņai par iespējām uzlabot dzīves kvalitāti novados, ES fondu izmantošanu un izaicinājumiem. Ar rugājiešiem un balveniešiem kopā bija arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības …

Vabole | Laiks Laukiem! Ko dara Eiropa kaimiņmājā?

2020.01.30. Vabole, Daugavpils novads Video par pasākumu un tajā dzirdēto skaties te: https://www.youtube.com/watch?v=lhqH9_8AfVY Pieredzes spēka iedvesmas stāsti: Tikšanās notika Skrindu dzimtas muzejā, kura vadītāja Anna Lazdāne iepazīstināja dalībniekus ar Vaboles un Skrindu dzimtas vēsturi, vietējā kultūrmantojuma saglabāšanu un uzturēšanu un paša muzeja izveides gaitu vairāk kā 20 gadu garumā. Muzejs ir lielisks apliecinājums kopienas, entuziastu un pašvaldības sadarbībai. Anna uzsvēra …

Dviete | Laiks Laukiem! Ko dara Eiropa kaimiņmājā?

2020.01.29. Dviete, Ilūkstes novads Pieredzes spēka iedvesmas stāsti: vēstures un identitātes veidošana caur Sukatnieka darbiem un māju, vietējās kopienas aktīvisms Dvietes muižā (Vanda Gronska), senatnīgo Bebrenes dzirnavu atjaunošana un jauna kopienas pulcēšanās vietas izveide (Līga Pauļuka) kopienu iedrošināšana, aktivizēšana un Sēlijas reģiona identitātes meklējumi ikdienas rīcībās biedrībā „Ūdenszīmes” un 17 mazās apdzīvotās vietās – Sēlijas „salās” (Ieva Jātniece un Daina …