Pieredze, kas padara laukus pievilcīgākus jauniem cilvēkiem

200 iedzīvotāju ciema Kaldabruņas, Jēkabpils novadā biedrības “Ūdenszīmju” stāsts izvēlēts kā viens no 12 visā Eiropā, demonstrējot kā Lauku attīstības politika var sniegt atbalstu jaunienācējiem un jauniešiem lauku teritorijās pieeju finansēm, zemei un zināšanām. Lasi labās prakses pieredzi te: https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-youth-and-generational-renewal_en

Forum Synergies stipendiju programma ilgtspējīgai lauku teritoriju attīstībai

Forum Synergies (FS) sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu izstrādājuši stipendiju programmu, kas sniedz iespēju jauniešiem doties pieredzes apmaiņā apgūt jaunas zināšanas par ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību.  Aicinām pieteikties jauniešus līdz 30 gadu vecumam un organizācijas/uzņēmējus ar pieredzi lauku teritoriju attīstības jomā un ar vēlmi dalīties savās zināšanās ilgtspējīgas attīstības jautājumos.  Pieteikuma anketas pieejamas tiešsaistē: jauniešiem un organizācijām/uzņēmējiem. Dalība stipendiju programmā sniegs …

Jauniešu Manifests – The EUROPARC Youth Manifesto

The EUROPARC Youth Manifesto – ideju un iedvesmas avots lēmumu pieņēmējiem saistībā ar aizsargājamām teritorijām un lauku kopienām, lai nodrošinātu jauniešu līdzdalību un iespējas. Manifestu izveidojuši 43 Eiropas jaunieši pārstāvot 9 valstis. Aicinām iepazīties arī jūs ar šī Manifesta saturu un iedvesmoties jauniešu iesaistei ikdienas darbā un nākotnes plānu realizēšanā! Vairāk informācijas par projektu un tā rezultātiem šeit: https://www.europarc.org/natu…/young-people/youth-manifesto/  https://www.facebook.com/pg/europarcyouthmanifesto/about/?ref=page_internal

Viktorīna “Es mīlu Salacgrīvu, Āni, Alsungu, Pļaviņas un Vecpiebalgu!” video rezultāti

Viesojoties dažādos Latvijas reģionos un tiekoties ar jauniešiem kopienu nedēļas ietvaros, biedrības “Latvijas Lauku forums” komanda izaicināja jauniešus piedalīties nelielā viktorīnā. Šīs viktorīnas nosacījumi bija gaužām vienkārši, katras tikšanās vietas dalībnieki izdomāja jautājumus par savu vietu uz kuriem atbildēja nākamās tikšanās vietas dalībnieki. Video ieraksti ar jauniešu atbildēm zemāk atrodamajās saitēs.    Salacgrīvas novada jaunieši atbildēja uz jautājumiem par Vecpiebalgas …

Lauku iniciatīvu nedēļa kopā ar jauniešiem Latvijas reģionos

Oktobrī biedrība “Latvijas Lauku forums” organizēja tikšanās ar jauniešiem visos Latvijas reģionos. Radošo darbnīcu laikā kopīgi pastrādājām ar viņu vēlmēm un vajadzībām, zīmējām problēmu koku un modelējām iespējamos risinājumus. Pirmā Kopienu nedēļas tikšanās notika JIC “BĀKA” Salacgrīvas novadā. Jau pirmajā dienā mēs pārliecinājāmies, ka Latvija ir bagāta ar gudriem, savu dzimto vietu mīlošiem jauniešiem, kuriem rūp, kuri gatavi diskusijām un risinājumu piedāvāšanai.         …

Oktobrī notiks lauku iniciatīvu nedēļa “Mēs varam un darām Latvijai!”

Oktobrī biedrība “Latvijas Lauku forums” organizē tikšanās ar kopienu pārstāvjiem visos Latvijas reģionos, kopā 5 tikšanās, ar mērķi stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas, attīstītu esošās un identificētas jaunas, iesaistot lauku iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā, sekmējot līdzdalību, kā arī iepazīstināt ar metodi, kuru izmantot savas kopienas teritorijas attīstībai un vienlaikus iedrošinot tikšanās pārstāvjus tālākam darbam. Aktivitātes rezultātā tiks sasniegti tie …