Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme par veselīgu attiecību veidošanu skolā

29. aprīlī notika konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme par veselīgu attiecību veidošanu skolā, kas notika globālās nedēļas “Izglītība visiem” laikā, kurā LLF pārstāvēja N. Millere no Pierīgas Partnerības. Darba kārtības jautājumi: 1. Skolēnu drošība izglītības iestādēs Izglītības kvalītātes dienesta (IKVD) skatījumā (Inita Juhņēviča IKVD vadītāja) 2. Cilvēks kā vērtība: veselības un drošības jautājumi mācību saturā un tonīstenošanas iespējas (Ineta Upeniece Valsts …