LLF februāra infolapa

LLF ziņu lapā par februārī paveikto un plānoto: – LLF biedru kopsapulce 16. martā; – Sadarbība ar LOSP, LLKC/VLT un Lauku ceļotāju; – Ārvalstu ciemiņi sadarbībā ar Risinājumu darbnīcu un Kopienu iniciatīvu fondu; – Lauku eksporta klubi; – Igaunijas prezidentūra Eiropas LEADER tīklā; – citas aktualitātes un paveiktais. Lasi infolapu te: LLF-februaris, 2016