LEADER pieeja Igaunijā 2014-2020

Kopš 2016. gada 1. aprīļa Igaunijā 26 vietējās rīcības grupas ir uzsākušas savu stratēģiju īstenošanu, lai: veicinātu reģionu attīstību; izvēlētu individuālus LEADER projektus; īstenotu LEADER starptautiskos sadarbības projektus. Visu Igaunijas VRG vietējās attīstības stratēģijas tika izvēlētas 1 kārtā. Igaunijas VRG izmanto tikai ELFLA finansējumu, zivsaimniecības VRG tiks atvērti atševišķi. Kopējais finansējums Igaunijas lauku attīstības programmā 2014-2020 ir 90 miljoni EUR, 10% …