Noslēgusies LLF eksperta vizīte Gruzijā

Pirmā Latvijas Lauku foruma eksperta vizīte Adžārijā ir veiksmīgi noslēgusies. Trīs organizētie semināri par piekrastes teritoriju attīstības praksi un politiku kopumā pulcējuši 50 klausītāju, kuri izrādījuši dziļu interesi par pieredzes apmaiņu un potenciālajām sadarbības iespējām ar Latviju. Apsekojot vietējos uzņēmējus, vietējās rīcības grupas un tiekoties ar publiskās pārvaldes pārstāvjiem, LLF eksperts ir ieguvis nepieciešamo informāciju teritoriju stratēģiskās attīstības rekomendāciju izstrādei. …

LLF eksperta vizīte Gruzijā

Ar Latvijas Lauku foruma (LLF) eksperta vizīti Gruzijā ir uzsākta projekta “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot nacionālā, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti” īstenošana. Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības budžeta. Pirmdien, 6. augustā Batumi pilsētā LLF tikās ar Adžārijas lauksaimniecības ministru, viņa vietniekiem un 21 …

Latvijas, Moldovas un Gruzijas partnerības stiprināšana un pieredzes apmaiņa stratēģiju izstrādei ilgtspējīgai teritoriju attīstībai.

Ir uzsākta biedrības “Latvijas Lauku forums” projekta «Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti» īstenošana, kas tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, vietējām rīcības grupām, pašvaldībām un plānošanas reģioniem Latvijā. Projekta sadarbības partneri ir biedrība “Pro Cooperare Regionala” (ProCoRe) Moldovā, Moldovas …