Kick off tikšanās “Villages on Move Baltic”

AKTĪVAS KOPIENAS BALTIJĀ! Eksperimentālās kultūras metodes iedzīvināšana, radošu ideju meklējumi lauku teritorijās, pētnieciskās analīzes un integrēšana studiju programmās, kā arī citas kopīgas aktivitātes izzinot un izdzīvojot praksi un teoriju! No 19. līdz 22. februārim Somijā notika 1. projekta “”Villages on Move Baltic” partneru tikšanās ar kolēģiem no Somijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas, kas tiek īstenots ar ERASMUS+ Sport programmas atbalstu un …

Glokalizācija pieaugušo izglītībā

2016. gada septembrī tika apstiprināts ERASMUS+ projekts, kurā kā partneris iesaistījusies biedrība “Latvijas Lauku forums”. Projekts “Glokalizācija pieaugušo izglītībā” apvieno 4 partnerus: Latvijas Lauku forumsu, VRG Dolina Raby un Fundacja Dziela Kopliga no Polijas un Slokaia Kolping Society no Slovākijas. Projekta mērķis ir veicināt risinājumus globalizācijas izaicinājumiem pieaugušo izglītībā  partnerībā starp 4 partneriem no 3 valstīm, veicināt pieredzes un labās …