ELARD ziemas kopsapulce, 2018

2018. gada 7. martā Briselē notika Eiropas LEADER asociācijas (ELARD) kopsapulce, kurā prezidējošā valsts – Portugāle prezentēja 2018. un 2019. gada darba plānu, prioritātes un budžetu. Tikšanās laikā katra biedru organizācija pastāstīja par savā valstī būtiskākajiem procesiem un izaicinājumiem LERADER un SVVA kontektā šajā un nākamaj’plānošanas periodā. LLF ERARD kopsapulcē pārstāvēja padomes loceklis Valdis Kudiņš.   Vairāk par ELARD: http://elard.eu/

Pozīcija LEADER/SVVA 2021.-2027.g.

Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai pozīcijaLEADER/SVVA 2021.-2027. gada plānošanas periodam Pozīcija apstiprināta 2017. gada 23. novembrī ELARD kopsapulcē un veidots mērķtiecīgām sarunām ar Eiropas institūcijām un dalībvalstīm. „Eiropas LEADER asociācija lauku attīstībai”, atbilstoši Tartu Deklarācijai par LEADER/SVVA ieviešanu 2021.-2027. gada plānošanas periodā un atzinumam par SVVA 2021.-2027. gadam, ko izstrādāja Eiropas Ekonomisko un Sciālo lietu komiteja, 2021.-2027. gada plānošanas periodam piedāvā …

Nākotnei būtiski lēmumi tiek pieņemti Eiropas LEADER kopsapulces

No 22. līdz 24. novembrim Igaunijā notika ELARD (Eiropas LEADER asociācija lauku attīsībai) seminārs un 15. kopsapulce. Galvenais pasākuma mērķis bija ziņot Igaunijas prezidentūras rezultātus un pieņemt lēmumus par ELARD Prezidentu, diviem viceprezidentiem un padomi darbam 2018. un 2019. gadā. ELARD kopsapulcē tika apstiprinātas biedrības pozīcijas par SVVA 2021.-2027. gada periodam. ELARD norāda, ka nepieciešama obligāta SVVA īstenošanā visās ES …

Tartu deklarācija

2016. gada 22. un 23. novembrī Tartu, Igaunijā, notika Eiropas LEADER asociācija (ELARD) konference „LEADER/SVVA pieejas atjaunošana pēc 2020. gada; LEADER pieejas 25 gadu svinēšana Eiropā”. Konferencē piedalījās 140 dalībnieki no 25 Eiropas valstīm, pārstāvot apmēram 2000 LEADER vietējās rīcības grupas, lauku tīklu, vadošās iestādes un Eiropas Komisiju. Dalībnieki kopīgi izstrādāja Tartu deklarācijā aprakstīto vīziju par LEADER/SVVA pieejas un vietējo rīcības grupu lomu 2027. gadā.  Pamatojoties uz rezolūciju, …

ELARD biedru kopsapulce

2017. gada 22. februārī notika Eiropas LEADER tīkla ELARD biedru kopsaulce, kurā piedalījās arī Latvijas Lauku forums. Darba programma pieejama te: General-Assembly-21.02.17-agenda (1) Kopsapulcē tika pieņemti statūtu grozījumi, kas paredz, ka katrai valstij ELARD būs tikai 1 balss, ka to varēs pārstāvēt tikai vietējo rīcības grupu (VRG) neformālie tīkli, kas apvieno lielāko daļu valsts VRG vai kopienu organizācijas, ja šādi tīkli valstī nepastāv. …

Korka 2 konference lauku attīstībai

Korka 2 konference lauku attīstībai  (Cork 2.0: European Conference on Rural Development ) notika  5. un 6. septembrī Korkā, Īrijā. To organizēja Eiropas Komisija un Lauksaimniecības un lauku attīstības nodaļa un tajā piedalījās vairāk kā 300 lauku attīstības ekspertu ar meŗķi izstrādāt jaunu Korka deklerāciju, balstoties uz pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem un iespējām lauksaimniecībā un lauku teritorijā Eiropā. Eiropas mēroga organziācijās, kurās …

ELARD – Igaunijas prezidentūra

Eiropas LEADER tīkla kopsapulcē, kas notik Briselē 16. un 17. februārī par prezidenti tika ievēlēta Kristiina Tammets no Igaunijas. Kopsapulces galenais mērķis bija ziņot par Čehijas prezidentūras laikā sasniegto un iepazīstināt ar rīcības plānu Igaunijas prezidentūras, Čehijas un Portugāles viceprezidentūras laikā 2016.-2017. gadā: 3. ELARD_action plan_2016 1. ELARD_common_proposal ELARD ir starptautiska NVO, kas strādā ar mērķi nodrošināt sabalansētu un ilgtspējīgu …