Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2020

EK paziņojums par nākotnes Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada. Dokumetns latviešu valodā pieejams te: COM_2017_713_LV_ACTE_f Eiropas komisijas paziņojums presei (pārpublicēts no http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_lv.htm): Pārtikas un lauksaimniecības nākotne – elastīga, taisnīga un ilgtspējīga kopējā lauksaimniecības politika Briselē, 2017. gada 29. novembrī Vienkāršāki noteikumi un elastīgāka pieeja nodrošinās to, ka kopējā lauksaimniecības politika (KLP) atbalsta lauksaimniekus un veicina ES lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Tās …