Zināmi Dižprojekts 2019 laureāti

Apbalvoti lauku ekonomikas dažādošanas un kopienu saliedētības veicinoši projekti.Iedvesmojošām iniciatīvām laukos piešķirta Latvijas partnerību balva “Dižprojekts 2019”. Latvijas lauku partnerību balvai “Dižprojekts” šogad tika izvirzīti 27 spilgti uzdrīkstēšanās, veiksmīgas attīstības un lokālpatriotisma stāsti, ar kuriem vietējo rīcības grupu teritorijās lepojas visvairāk. Latvijas Lauku forums (LLF) konkursu rīko jau devīto reizi ar mērķi, dižojoties iedvesmot citus uzņēmējus, pašvaldības un iniciatīvu grupas …

Biedrības “Jūrkante” Dižprojekts 2019 ir “Tūrisma moteļu izbūve”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Tūrisma moteļu izbūve ĪSTENOTĀJS: SIA ENISS VIETA: Pērnavas iela 58, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 Kuivižkrogs PROJEKTA FINANSĒJUMS: 70 468,88 EUR, no tā EJZF publiskais finansējums: 19328,22 EUR PROJEKTA MĒRĶIS: Piesaistīt ārvalstu un vietējos tūristus piedāvājot iespēju atpūsties brīvā dabā, skatu torņa apmeklējums, nakšņošanu viesnīcā, ēdināšanas pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā auto, moto un velotūristiem tehniskā centra pakalpojumus, kur tiks nodrošināta …

Biedrības “Ludzas rajona partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Lauku tūrismam izmantojama atpūtas kompleksa pārbūve, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Lauku tūrismam izmantojama atpūtas kompleksa pārbūve, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai ĪSTENOTĀJS: SIA „Zenit” VIETA: Atpūtas komplekss „Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas 100000 EUR, ELFLA publiskais finansējums 70000 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Veikt ieguldījumus 4 brīvdienu mājiņu pārbūvē, tādējādi sekmējot uzņēmuma daudznozaru darbības attīstību un konkurētspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. …

Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Specializētās kafijas grauzdētavas izveide Rēzeknes nov., Lendžos”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Specializētās kafijas grauzdētavas izveide Rēzeknes nov., Lendžos” ĪSTENOTĀJS: SIA “KUUP COFFEE” VIETA: Rēzeknes novads, Lendžu pagasts PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 18730.88 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 13111.62 EUR PROJEKTA MĒRĶIS: Izveidot specializētās kafijas grauzdētavu, iegādājoties kafijas grauzdētāju un tam pavadošos rīkus jauna produkta izveidei un ražošanai, līdz ar to sekmējot nodarbinātību, vietējo patēriņu un Rēzeknes novada sociālekonomisko attīstību. PROJEKTA …

Lauku partnerības “Sēlija” Dižprojekts 2019 ir “Augļu un dārzeņu pārstrādes ceha izveide Krustpils pagasta „Ormaņos””

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Augļu un dārzeņu pārstrādes ceha izveide Krustpils pagasta „Ormaņos”” ĪSTENOTĀJS: Ritma Kregere VIETA: „Ormaņi” Krustpils pagasts, Krustpils novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 49999,71 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 34999,80 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Augļu un dārzeņu ceha izveide, lai ražotu un realizētu tirgū veselīgus un kvalitatīvus pārtikas produktus, tādējādi palielinot saimniecības neto apgrozījumu. Dažādot piedāvājumu klāstu, kā arī piedāvāt …

Biedrības “Pierīgas partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Stiklotas terases izveide, pakalpojumu dažādošana”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Stiklotas terases izveide, pakalpojumu dažādošana ĪSTENOTĀJS: SIA IRBĒNI VIETA: Irbēnu iela 1, Brīvkalni, Babītes pagasts, Babītes novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas 41322,31 EUR, ELFLA publiskais finansējums 28925,62 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Aprīkot un izveidot vietu, kur ir iespējams organizēt lielus un apjomīgus pasākumus, ar kopējo apmeklētāju skaitu līdz pat 200 cilvēku.  PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta ietvaros ģimenes …

Biedrības “Gaujas Partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos” ĪSTENOTĀJS: Ādažu novada dome VIETA: Ādaži, pie Gaujas ielas 27c PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 39 600,00 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 35 640,00 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Uzsākt teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus, lai veicinātu fiziski attīstošas un aktīvas vides pieejamību skolas vecuma bērniem zemes gabalā līdzās jaunajai sākumskolai, kas līdz šim ir …

Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Šūšanas darbnīcas pilnveidošana Alūksnes novadā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Šūšanas darbnīcas pilnveidošana Alūksnes novadā” ĪSTENOTĀJS: SIA “LINDEN” VIETA: Alūksne, Alūksnes novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 45177.19 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 31624.03 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Attīstīt un pilnveidot SIA ”LINDEN” izveidoto šūšanas darbnīcu Alūksnē, un stiprināt uzņēmuma konkurētspēju Latvijas tirgū un uzsākt eksportu. PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta ietvaros SIA “LINDEN” attīstīja, 2018.gadā LEADER projekta ietvaros izveidoto, …

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Mūsdienu amatniecības tūrisma piedāvājums “HANDMADE Latgola” izveide”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Mūsdienu amatniecības tūrisma piedāvājums “HANDMADE Latgola” izveide” ĪSTENOTĀJS: Emerita Rubine VIETA: Vecticībnieku iela15, Līvāni, Līvānu novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: 96805.23 EUR, no tā ELFLA  publiskais finansējums: 59899.28 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Izmantojot Līvānu pilsētas – kā “Latgales vārtu” – ģeogrāfiskās atrašanās priekšrocības, vietējo un ārzemju tūristu skaita pieauguma tendences Latgalē, Latgales tematisko ciemu kopdarības potenciālu, apvienojot Latgales mūsdienu amatniecības …

Biedrības “Lauku partnerība “Lielupe”” Dižprojekts 2019 ir “Baseina kompleksa izveide Berķenes muižā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Baseina kompleksa izveide Berķenes muižā” ĪSTENOTĀJS: SIA “Berķenes muiža” VIETA:  Berķenes muiža, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 50 000 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 35 000 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Vēsturiskajā Berķenes muižas kungu nama pagrabstāvā izveidot baseina kompleksu, lai attīstītu un paplašinātu integrētus kultūras un rekreatīvā tūrisma pakalpojumus, vienlaikus veicinot lauku ekonomiskās un kultūrvēsturiskās …