Zināmi Dižprojekts 2018 laureāti!

Konkurss „Dižprojekts” arī šogad lepojas ar inovatīviem un ilgtspējīgiem risinājumiem Latvijas lauku attīstībai un ekonomiskajai izaugsmei! Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi organizēja LEADER Dižprojektu akciju, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā …

Dižprojekts 2018 apkopojums

Šogad Dižprojekts 2018 nominācijai tika izvirzīti 30 diženi projekti un to īstenotāji. Ar milzīgu gandarījumu piedāvājam apkopojumu par visiem kandidātiem  ŠEIT!, lai ikkatrs varētu lepoties ar savas teritorijas 2018. gada dižākajām iniciatīvām.     

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Kultūras dzīves un sabiedrisko aktivitāšu attīstība un dažādošana Alūksnes novadā, atbilstoši dabas un kultūras sniegtajām priekšrocībām”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Kultūras dzīves un sabiedrisko aktivitāšu attīstība un dažādošana Alūksnes novadā, atbilstoši dabas un kultūras sniegtajām priekšrocībām” ĪSTENOTĀJS: Jurijs Marinovs VIETA: Alūksne, Alūksnes novads PROJEKTA VADĪTĀJS: Jurijs Marinovs PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 27.10.2016. – 16.12.2016. PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 50 000.00 EUR, t.sk. 35 000.00 EUR publiskais finansējums 15 000.00 EUR līdzfinansējums PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Kļūt par vadošo savas …

Biedrība “Abulas lauku partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Sulas pārstrādes ceha būvniecība”

PROJEKTA NOSAUKUMS:    Sulas pārstrādes ceha būvniecība. ĪSTENOTĀJS:   zemnieku saimniecība “VECCEPĻI” VIETA:  Palsmane PROJEKTA VADĪTĀJS:  Anita Lāce PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  29.03.2018. – šobrīd tiek pabeigts PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 80 000,00  EUR   ELFLA publiskais finansējums  35 000,00 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Uzbūvēt sulas pārstrādes cehu, kas būtiski atvieglos ražošanas procesu, cels darba ražīgumu un dos iespēju pievērsties jaunu produktu …

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Kalnmuižas (Apaļā) ezera mākslinieciska izgaismošana, izmantojot saules enerģiju”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Kalnmuižas (Apaļā) ezera mākslinieciska izgaismošana, izmantojot saules enerģiju ĪSTENOTĀJS:  Biedrība ”Zaļais pulss” VIETA:  Skrīveri PROJEKTA VADĪTĀJS:  Edgars Stankevičs PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  26.06.2017-31.10.2018 PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 27 460,44 EUR , ELFLA publiskais finansējums  24 714,39  EUR   PROJEKTA APRAKSTS:  Projektā tiek izmantota atjaunojamā – saules enerģija objektu izgaismošanai bez infrastruktūras (projekta realizācijas vietai tuvumā nav elektroenerģijas līnijas). Biedrība …

Lepojies – Dižprojekts 2018!

Arī šogad noteiksim LEADER Dižprojektu – Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Ir uzsākta projektu konkursa “Dižprojekts 2018” balsošana! Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu …

Dižošanās akcija “Dižprojekts 2018” ir atklāta!

Ir uzsākta projektu konkursa “Dižprojekts”  kandidātu pieteikšanu 2018. gada Dižprojekta titulam! Arī šogad noteiksim LEADER Dižprojektu – Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.  Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem …