Biedrība “Darīsim Paši!” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Interaktīva Viduslaiku muzeja izveide Kuldīgā”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Interaktīva Viduslaiku muzeja izveide Kuldīgā  ĪSTENOTĀJS: SIA Goldingen Train VIETA:  Jelgavas iela 2, Kuldīga  PROJEKTA VADĪTĀJS:  Kaspars Gailītis PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  27.10.2016. – 07.09.2017. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 60`038.01 EUR, ELFLA publiskais finansējums  42`026.61 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Jaunas koncepcijas muzeja izveide, kurā apmeklētājs viņam vienkārši uztveramā, aizraujošā un viņu pašu iesaistošā veidā tiktu iepazīstināts …

Biedrība “Pierīgas partnerība” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Patriotu laukuma izveide Jāņupē”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Patriotu laukuma izveide Jāņupē  ĪSTENOTĀJS: DKS “Jāņupe-2” VIETA:  Jāņupe, Olaines novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Dace Zaldāte-Rozentāle PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  04.10.2016 – 05.07.2017 PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 18155.20  EUR , ELFLA publiskais finansējums  13400.11 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Ideja par laukumu tapa, attīstot Jāņupes iedzīvotāju ikgadēju neorganizētu iniciatīvu vairāku gadu garumā uz Jāņupes tilta balstiem nolikt svecītes valsts svētku …

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Tirdzniecības piekabju un telšu iegāde”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Tirdzniecības piekabju un telšu iegāde  ĪSTENOTĀJS: Biedrība “Daugavpils novada uzņēmēju padome” VIETA:  “Indiņi”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Inese Jākabsone PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  01.11.2016. – 31.12.2016. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 24 560.22 EUR , ELFLA publiskais finansējums  19 648.18 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: iegādāties aprīkojumu ielu tirdzniecībai, tādējādi sakārtojot tirdzniecības vidi Daugavpils novada uzņēmējiem. Projekta aktivitātes: …

Biedrība “Balvu rajona partnerība” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai”

PROJEKTA NOSAUKUMS: „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai” ĪSTENOTĀJS:  Biedrība „Sudraba pakavi” VIETA:  Kapulejas, Rutkova, Tilžas pagasts, Balvu novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Larisa Klitončika PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  No 01.10.2016. līdz 24.05.2017.  PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 5688.50  EUR , ELFLA publiskais finansējums  5119.65 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   “Biedrība „Sudraba pakavi” savas darbības mērķa īstenošanai izmantos zirgus, kuri pieder biedrības …

Biedrība “Sateka” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  “Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē”  (projekta Nr. 17-07-AL05-A019.3103-000018) ĪSTENOTĀJS: Paula Mezīte / SIA “Paulavet” VIETA:  Rīgas iela 71, Gulbene, Gulbenes novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Paula Mezīte PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  07.07.2017.- 29.11.2017. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 49997,20  EUR , ELFLA publiskais finansējums  34998,04 EUR PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Radīt Gulbenes novada un tuvāko novadu …