Tūjas ciema attīstības plāna izstrāde

Starptautiskā projekta “Coast4us” (Piekraste mums) ietvaros Latvijas Lauku foruma komanda ir uzsākusi darbu pie Tūjas ciema attīstības plāna izveides. 2019. gada 19. jūlija vakarā, Tūjā, kafejnīcā “Liedags” norisinājās pirmā iedzīvotāju sanāksme, kuras laikā dalībnieki tika aicināti dalīties ar sev aktuālajiem problēmjautājumiem ciema ikdienā un identificēt nepieciešamās darbības Tūjas ciema attīstības veicināšanai. Nākamās sanāksmes plānotas 2019. gada 2. un 3. augustā, …