Bioekonomikas foruma informatīvie materiāli

Informatīvie materiāli un prezentācijas no 5. un 6. decembra semināra BIOEKONOMIKAS VEICINĀŠANAS IESPĒJAS VIETĒJO PARTNERĪBU TERITORIJĀ Daugmalē pieejami šeit: Bioekonomika_Aris_Adlers ZM_prez beein_prezentacija_ Arctic Smartness Village Jukka 2017 12 05 Arctic Bioeconomy in Lativa 25 cases – Nordic BioEconomy

Reģionālās tikšanās Kopienu nedēļā

Turpinot stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas un risināt kopienām aktuālos jautājumus, kas aktīvi tiek darīts daudzu gadu garumā, šogad turpinām 2013. gadā uzsākto tradīciju un Latvijas Lauku forums organizē reģionālās tikšanās visā Latvijā. Lauku kopienu nedēļa 2017 notiks no 26. līdz 31. oktobrim un tās laikā viesosimies kopienās 5 dažādās Latvijas lauku teritorijās. Lai gan šogad uzmanības centrā būs …

Mācību seminārs Vietējo rīcības grupu pārstāvjiem

21. un 22. septembrī Bauskas rajona lauku partnerības teritorijā, viesu namā “Iecupes”, LLF uz kopīgām diskusijām aicināja VRG, LAD direktori Annu Vītolu-Helvigu un LAD un ZM pārstāvjus, lai nodrošinātu pastāvīgu komunikāciju un sadarbību, tādējādi veicinot kopīgu darbu pie LEADER pieejas īstenošanas kvalitātes uzlabošanas, efektīva resursu ieguldījuma lauku teritorijas attīstīstībai un veidojot vienkāršāku sagatavošanās un īstenošanas procesu projekta pretendentiem. Pirmo dienu dalībnieki …

Izmaiņas vietēja līmeņa attīstības stratēģiju īstenošanas procesā un nākotnes perspektīvas

Izmaiņas vietēja līmeņa attīstības stratēģiju īstenošanas procesā un nākotnes perspektīvas LEADER pieejas nozīmību lauku attīstībā apzinās un atzīst visos līmeņos – gan vietējie iedzīvotāji visā Eiropā, gan Eiropas komisārs Nils Hogans norādot to savā uzrunā par Kopējās Lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020. gada. Tomēr vienlaikus šī pieeja, kas arī Latvijā tiek īstenota jau vairāk kā 10 gadus, ir kļuvusi apdraudēta, …

16.martā LLF kopsapulce

Aicinu Jūs uz kārtējo biedrības „Latvijas Lauku forums” (LLF) biedru sapulci, kas notiks š.g. 16. martā, Rīgā, Mežaparkā, radošās telpās pie Lielās estrādes, plkst.10:00. Provizoriskā biedru sapulces darba kārtība, kas tiks precizēta un publiskota LLF mājas lapā: 20160316_01_aicinajums_LLF_kopsapulce Pieteikšanās, rakstot uz laukuforums@gmail.com DARBA KĀRTĪBA: Biedru sapulces vadītāja ievēlēšana; Biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana; LLF 2015. gada pārskats: Ziņojums par saturisko gada …

Preiļu NVO centrs – jaunākais LLF biedrs

Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” pievienojusies “Latvijas Lauku forumam”, kā biedru organizācija. “Preiļu NVO centrs” ir dibināts 2005. gadā un strādā, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību, radītu un atbalstītu biedru tīklu, veicinātu pieaugušo tālākizglītību un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un iesaistīšanos sociāli – ekonomiskajos procesos. Tā apvieno vairāk kā 20 biedrības, kuru darbības teritorija ir agrākā Preiļu rajona teritorija. Preiļu NVO …