Konference “15 veiksmīgie projektu stāsti Ziemeļlatgalē”

LLF piedalījās  “Balvu rajona partnerības” organizētajā  konferencē “15 veiksmīgie projektu stāsti Ziemeļlatgalē”, sniedzot prezentāciju par LEADER pieejas nākotni. Konferences laikā notika  īstenoto LEADER projektu prezentācijas – izstādes ar iespēju iepazīties ar jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un viņu ražoto produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī skatīt un baudīt sabiedriskā labuma projektu īstenotāju piedāvātās iespējas Rugāju, Balvu, Baltinavas un Viļakas novadu pagastos …

Balvu rajona partnerība Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Mazbudžeta mārketinga un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Mazbudžeta mārketinga un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē ĪSTENOTĀJS: SIA “Amati projekts” VIETA: Balvi PROJEKTA VADĪTĀJS: Mārtiņš Kaļva PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 12.09.2014. -12.02.2015. PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas – 6085,54 EUR (ar PVN), attiecināmās izmaksas – 5029,37 EUR, ELFLA publiskais finansējums 60% no attiecināmajām izmaksām – 3017,62 EUR . PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Iegādāties reklāmas izgatavošanas un energoaudita instrumentus, …