Atbalsts Modovas Glodani rajonam

No 25.-29.augusta Moldovā norisinājās Latvijas Lauku foruma ekspertu vizīte, kuras ietvaros tika organizētas trīs fokusa grupu tikšanās ar mērķi izstrādāt Glodeni rajona attīstības stratēģiju. Svētdien, 26. augustā uz fokusa grupas nodarbību pulcējās vietējie uzņēmēji, kuri tika aicināti strādāt ar rajona ekonomisko vajadzību apzināšanu un prioritāšu noteikšanu. Savukārt, nākamās dienas fokusa grupa pulcēja vietējo nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri tika vedināti apzināt …

Noslēgusies LLF eksperta vizīte Gruzijā

Pirmā Latvijas Lauku foruma eksperta vizīte Adžārijā ir veiksmīgi noslēgusies. Trīs organizētie semināri par piekrastes teritoriju attīstības praksi un politiku kopumā pulcējuši 50 klausītāju, kuri izrādījuši dziļu interesi par pieredzes apmaiņu un potenciālajām sadarbības iespējām ar Latviju. Apsekojot vietējos uzņēmējus, vietējās rīcības grupas un tiekoties ar publiskās pārvaldes pārstāvjiem, LLF eksperts ir ieguvis nepieciešamo informāciju teritoriju stratēģiskās attīstības rekomendāciju izstrādei. …

LLF eksperta vizīte Gruzijā

Ar Latvijas Lauku foruma (LLF) eksperta vizīti Gruzijā ir uzsākta projekta “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot nacionālā, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti” īstenošana. Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības budžeta. Pirmdien, 6. augustā Batumi pilsētā LLF tikās ar Adžārijas lauksaimniecības ministru, viņa vietniekiem un 21 …

Atbalstu saņēmis LLF projekts “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot nacionālā, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti”

Šodien priecājamies, jo saņēmām ziņu, ka atbalstu saņēmis LLF izstrādātais projekts “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot nacionālā, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti”, ko īstenosim kopā ar partneriem: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Procore AO, Adžārijas Lauksaimniecības ministriju, vietējām rīcības grupām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem, uzņēmējiem un NVO Latvijā, Moldovā un Gruzijā.  Ārlietu …