16. Rietumbalkānu Lauksaimniecības Politikas Forums

Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka, pārstāvot Eiropas lauku tīklu PREPARE piedalījās 16. Rietumbalkānu Lauksaimniecības Politikas Forumā, kas notika 12. un 13. oktobrī Tirānā, Albānijā. Forumā piedalījās vairāk kā 100 dažādas iesaistītās puses no 19 valstīm, pārstāvot gan ministrijas un politikas veidotājus, gan starptautiskas institūcijas, nevalstiskās organizācijas un akadēmiskās iestādes. Forumā notika disuksijas par šādām tēmām: Uz teritoriju balstīta attīstība Rietumbalkānos …

ALTER projekts

The project “ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas” is funded by the European Union   ALTER projekts – aktīvas vietējās teritorijas ekonomiskajai attīstībai lauku teritorijās Projekta Partneri ALTER īsteno 9 projektu apvienība – Rietumbalkānu valstis un Turcija, ka arī tiek atbalstīta un iedrošināta no Eiropas Lauku Asociācijas PREPARE, kuru projektā pārstāv Latvijas Lauku forums. Partneri: …