Tiešsaistes tikšanās ar LLF biedriem

LLF

Diskusija par aktuālo saistībā ar nākamo plānošanas periodu – būtiskie akcenti, kam jāpievērš uzmanība SVVA/LEADER pieejas kontekstā. Sarunā pārrunāta izvirzīto tēžu atbilstība biedru teritorijas vajadzībām, izmantojot platformu KIOLO.

_____

Tiešsaistes sarunas finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par sarunu saturu atbild biedrība „Latvijas Lauku forums”.