Tiešsaistes tikšanās ar LLF biedriem

LLF

Tikšanās tēmas:
– par sadarbības iespējām un piedāvājumu jūsu mājražotājiem / ražotājiem / amatniekiem ar AS “Rīgas Centrāltirgus”,
– aktuālais jūsu VRG.