Tiešsaistes tikšanās ar LLF biedriem

LLF

Tikšanās tēmas:
–   reģionālajās diskusijas par NAP, reģionālajām pamatnostādnēm un Kopējo lauksaimniecības politiku;
– Socālie jautājumi sadarbībā ar pšv. jūsu VRG redzeslokā;
– Citi jautājumi.