Seminārs par līdzlemtu budžetēšanu

LLF

LLF izpilddirektore piedalījās seminārā par līdzlemtu budžetēšanu. Vairāk informācijas te: http://providus.lv/article/aicinam-pasvaldibu-parstavjus-pieteikties-seminaram-sabiedribas-lidzlemta-budzetesana-eiropas-pilsetas-rigas-tartu-un-gdanskas-pilsetu-piemeru-izvertejums