NVO un MK memoranda padomes sēde

LLF

LLF izpilddirektore piedalījās NVO un MK memoranda padomes sēdē.

Darba kārtība un prezetnācijas pieejamas te: https://www.mk.gov.lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-2019