Darba grupa “Lauku telpa”

LLF

LLF dalība Zemkopības ministrijas darba grupā “Lauku telpa” par prioritātēm nākotnes Kopējā lauksaimniecības politikā, sniedzot ziņojumu par Lauku kopienu parlamenta rezolūciju.